РАКОВИТЕ КЛЕТКИ СЕ НАТРУПВАТ В ЛИМФНИТЕ СЪДОВЕ, ЗА ДА ОЦЕЛЕЯТ