RAIS – От България до световната промишлена сцена

RAIS – От България до световната промишлена сцена

RAIS – От България до световната промишлена сцена

RAIS – От България до световната промишлена сцена


Направи дарение на училище!***

 

Въпреки че в представите на много хора тежката индустрия и особено машиностроенето са нещо много далечно за възможностите на българската икономика, предстои да видим, че това съвсем не е така.
RAIS е българска компания, която през последните десетилетия се е утвърдила като водеща сила, не само у нас, но и в Европа, в областта на производството на машини с цифрово програмно управление (ЦПУ), на специализирани инструменти и оборудване за различни сектори от индустрията.

Но какво точно представлява този успех и как е постигнат? 

 


Разбери повече за БГ Наука:

***

Създадена през 1994 година в Пазарджик, компанията започва своята дейност с акцент върху ЦПУ металорежещи машини. С времето, портфолиото ѝ се разширява, включвайки различни видове фрезови и стругови машини с ЦПУ, триосни и петосни центри, хоризонтални обработващи центри, както и едношпинделни и двушпинделни стругове.

Но RAIS не е просто производител на машини. Компанията предлага цялостни решения за своите клиенти, което означава, че те не получават само стандартен продукт от производствената линия. Вместо това, всеки клиент получава напълно персонализирана машина, проектирана да отговори на конкретните му нужди и изисквания. Този подход се допълва от комплексни услуги, които варират от разчети за производствено време и инструментална екипировка до пуск, обучение и следпродажбен сервиз на всички видове ЦПУ металорежещи машини.

Този интегриран подход към бизнеса е ключов за успеха на RAIS и е един от основните фактори, които я отличават на конкурентния пазар. Със своята способност да предлага цялостни решения, фирмата се е превърнала в незаменим партньор за компании от различни индустриални сектори, които искат да оптимизират своите производствени процеси и да повишат ефективността си. Поради което RAIS не е ограничена само до българския пазар. Компанията има офиси и дилъри на почти всички континенти, включително в страни като Германия, Австрия, Швейцария, Испания, Италия и др. Това я прави глобален играч в индустриалния сектор.

Като пример за престижните успехи на компанията на международната сцена, маркетинговият директор на RAIS Георги Иванов, споделя за конкретен случай, при който техният екип от около 120 души успяват да намерят решение за осемшпинделна машина, имаща капацитета да извършва много манипулации по различни детайли. С тази машина те взимат първа награда за иновации от Siemens, а германците остават доста впечатлени от този краен продукт, тъй като при интеграцията на самите машини той им спестява десетки милиони с това решение.

Така че RAIS не е просто една от многото компании в промишлеността; тя е пример за успешен бизнес, който има дълбоко въздействие върху развитието на индустрията в страната, а и извън нея. Създаването на висококачествени машини и оборудване стимулира нарастването на клиентите им, като същевременно създава работни места, повишава стандартите на качество и вдъхва нов живот в бранша.
По този начин RAIS се е превърнала в компания, която допринася значително за икономическия растеж на България. Производството на машини и оборудване все пак е сектор, който генерира сериозни приходи и създава работни места, не само в самата фирма, но и в свързаните с нея индустрии и услуги.

Освен производител RAIS е и иноватор. Компанията инвестира в научноизследователска и развойна дейност, което води до създаването на нови и по-ефективни технологии. С това се подобряват производствените процеси, а също така се предоставя възможност за разработване на нови продукти и услуги, които могат да бъдат използвани в различни сектори на индустрията.

RAIS не пренебрегва и образователния аспект на своята дейност. Чрез организиране на обучения и семинари, компанията допринася за повишаване на квалификацията на персонала, което в крайна сметка води до по-висока производителност и качество на продукцията.

Подчертавайки тясната им връзка с университетите, и по-специално с Технически университет – София, главният управител на RAIS инж. Нишан Бъздигян посочва, че по тяхно задание фирмата е разработила специална едитинг машина по съвсем нова технология. Предимството на тази машина е, че с нея може не само да се отнема, но и да се полага материал, който след това да бъде дообработен. Тя представлява комплекс от струг и заваръчен робот, благодарение на който има възможност да се изработват най-различни детайли със сложна повърхнина, където след обработка се получава изключително добър и точен детайл.

 

 

Нещо повече, инж. Бъздигян добавя, че с цел да се запази интереса на младите хора, фирмата се стреми на всеки няколко месеца или поне веднъж в годината да произведе нова машина. Това може и да е нова модификация на някоя вече съществуваща машина, но в крайна сметка се създава ново и все пак различно изделие. Както създаването така и налагането на пазара на една такава нова машина са интересни процеси, изискващи участието на млади хора с енергията и потенциала да го правят.

Разбирайки значението на младите кадри и нуждата от привличането им, RAIS постоянно правят опити за възстановяване на специализираните паралелки в Механотехникума и в Професионалната гимназия по машиностроене в Пазарджик. От компанията стигат по-далеч, възнамерявайки от догодина да започнат да канят при тях родителите на децата до 7-годишна възраст, за да видят че стругар или шлосер всъщност съвсем не е лоша професия. Дори напротив – така човек може да придобие доста ценни умения и да бъде уважаван и търсен в бъдеще като такъв специалист.

Възможностите за сътрудничество между научната общност и компании като RAIS са безбройни и обещаващи. Този тип партньорство има потенциала да доведе до революционни промени в индустрията и да зададе нови стандарти за иновации и устойчивост. По този начин може да се стигне до разработването на нови по-ефективни материали, което да подобри качеството на произведените машини, а също и да намали екологичния им отпечатък чрез разработването на устойчиви технологии.

От своя страна RAIS може да се възползва от академичните ресурси за обучение на своя персонал, а също така и да предостави практическа платформа за студенти и млади научни работници, които искат да приложат своите знания в реалния свят.

Перспективите за колаборация между науката и бизнеса с компании като RAIS са вълнуващи и критично важни за бъдещето на индустрията. Този тип синергия може да доведе до революционни промени, които ще определят посоката на технологичното развитие в следващите десетилетия.

Това е компания, която не само произвежда машини и оборудване, но и предлага цялостни решения, които променят начина, по който промишлеността функционира. Със своята иновативност, фокус върху качество и устойчивост, както и ангажимент към образование и обучение, компанията е важен двигател на промяната и развитието в българската промишленост, който отваря нови хоризонти.

С две думи RAIS е пример за това как една компания може да има дълбоко и положително въздействие върху света около себе си. Със своята иновативност, етичен подход и стремеж към усъвършенстване, компанията не само задава стандарти, но и вдъхва надежда за по-добро бъдеще в промишлеността и обществото като цяло.

 

Текст: Радослав Тодоров

Източници: RAIS Official Website, Наука и бизнес | Фирма РАИС

 


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.