Д-р Галя Кожухарова: За да привлечем младите хора в науката трябва да им предложим подходящо и достойно заплащане

Кратка информация за изследователя: име, степен, звание, месторабота

Професор доктор Галя Кожухарова, Тракийски университет, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите.

С какво се занимавате на работното си място? (Ежедневието на един учен) – проекти, изследвания, преподаване…

Основните ми ангажименти са свързани с квалификация на учители и обучение на студенти. За да бъда в крак с водещите постижения на педагогическата наука участвам в научно-изследователски и приложни проекти на международно и национално ниво. Това ми дава възможност да проучвам „от извора“ международния опит и да експериментирам в пряката си работа. Специално внимание отделям за организиране популяризирането на тези проучвания сред педагогическата общност – учителска и университетска.

Какви са научните Ви постижения (приноси) и каква е тяхната полза за обществото и икономиката?


РЕКЛАМА:

***

Приносите ми са свързани с разработване на множество /над 20/ учебници и учебни помагала в помощ на учителите по математика и на техните ученици от различни степени и на различно познавателно равнище – задължителна и профилирана подготовка. Няколко книги и учебници за подпомагане на изследователската дейност на учителите. Множество проучвания, свързани с иновациите в процеса на учене и преподаване, с организацията на квалификационната дейност – образователни клъстери и тяхното функциониране и др. Част от проучванията ми са свързани с приложение на информационните технологии в обучението по математика и в организацията на квалификационната дейност.

Какво Ви мотивира да изберете професията на изследовател?

Желанието ми да имаме една добре функционираща образователна система и любовта ми към преподавателската и учителска професия и децата са основните мотиватори в избора на професия.

Какво допринесе за развитието Ви като изследовател? (обучение, ръководител, работа в индустрията, стипендия в чужбина, екип, …)

Развитието ми като изследовател бе подпомогнато от един много ерудиран екип, с който имах удоволствието да работя и да се уча. Мотивацията ми сега са младите колеги, които ме вдъхновяват за нови търсения и дейности.

Какви проблеми срещат учените във Вашата област (за професионалното си развитие и в работата си)?

Проблемите в работата ми са свързани с някои бюрократични спънки при закупуване на апаратура, понякога с нормативни неуредици и често сменящи се законови разпоредби /понякога и противоречиви/ в областта на образованието.

Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката?

Заплащането обикновено е първият болен въпрос. За да привлечем младите хора в науката трябва да им предложим подходящо и достойно заплащане. Също и материалната база във висшите училища се нуждае от постоянно обогатяване.

Трябва ли да се говори за наука и защо?

Науката е в основата на всички човешки дейности, в основата на съществуването ни. Ето защо трябва да говорим за ползата от дейността на учените и да предизвикваме интереса на младите към професията и дейността на учените.


Европейска нощ на учените 2022 г.: