Д-р. Десислава Костадинова от Центъра за Компетентност „Мехатроника и чисти технологии MIRACle“

Десислава Костадинова е доктор в Институт за исторически изследвания – БАН и координатор в Център за Компетентност „Мехатроника и чисти технологии MIRACle“ изграден по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  Научните ѝ интереси са в областта на историографията, архивознанието и изворознанието. Преди това е завършила Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със специалност История, след което специализира „Архивистика и документалистика“. 

В свободното си време предимно чете, но също така обича и спорта.

 

Работа по проекта

В Центъра за Компетентност „Мехатроника и чисти технологии MIRACle“ изграден по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  тя допринася за по-добрата обработка, организация и съхраняване на документите за бъдещите поколения. Занимава се също така и с визуализация, комуникация и информация. Целта е да се направи връзката и да се покаже на хората всичко това, което се прави – дейност, която да покаже, че науката е важна и че може да бъде полезна както на обикновения човек така и на отделни предприемачи в определена област.


РЕКЛАМА:

***

Настояща дейност

В момента тя се занимава с издирване на документи и информация за определени лица и събития от миналото и публикуване на неизвестни документи, които е открила за тях, или такива, които не са публикувани до този момент.

Работи главно с документи и информация на различни информационни носители, които са неоспоримо доказателство. Целта ѝ е главно да покаже фактите именно такива каквито са, като се надява да запази максимално достоверна информация за дейностите по проекта, така че след време, ако или когато е необходимо да може да се извлече максимална полза от фактическия материал.

Интересен факт

В архивите все още има доста неоткрити неща и тепърва предстои те да бъдат изровени, така че има много интересна информация, до която още не сме достигнали.

Принос за обществото

Нейното изследване е важно от гледна точка на това, че на бял свят излизат неразкрити до този момент документи и информацията, която съдържат става достъпна за ползване от бъдещите поколения, както за обикновенните хора, така и за научните работници, занимаващи се в тази област. 

Очаквания за бъдещето

Според д-р Костадинова никой не може да си представи какво ще е бъдещето без преди това да познава миналото си. Човек трябва да знае от къде идва и на къде отива, какви са неговите заложби.

След години тя си представя, че вече ще има един добре действащ Център за компетентност „Мехатроника и чисти технологии MIRACle“, свързан с останалите центрове изградени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, както и с много други организации. Ще има и нови млади хора, които са решили да продължат развитието си в науката. Също така и ще имаме научни резултати, с които да се гордеем, че сме ги постигнали именно тук.

 

Всички интервюта вижте в броя Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Повече вижте тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-avgust/


Европейска нощ на учените 2022 г.: