Д-р Антоан Тонев (директор на СМГ) – Наистина “Съединението прави силата”