„Да, за наука трябва да се говори…“ – доц. д-р Илияна Гаравалова

Аз съм доц. д-р Илияна Гаравалова.

С какво се занимавате на работното си място?
Работя като диалектолог в Секцията за българска диалектология и лингвистична география към ИБЕ „Проф. Л. Анрейчин“ – БАН.

Какви са научните ви постижения (приноси) и каква е тяхната полза за обществото и икономиката?
Секцията работи по два от най-големи световни лингвогеографски проекти: „Европейски лингвистичен атлас“ и „Общославянски лингвистичен атлас“, както и „Български диалектен атлас“. Освен това работата ми е свързана с проучване на българските говори във и извън границите на България, всичко това е свързано с ясно очертаване на границите на българското езиково землище, определяне на мястото и ролята на българския език сред славянските и европейски езици, както и откриване на доказателства за неговия развой, участвам в провеждане на кандидатстудентски курсове за българското малцинство в Косово, част съм от екипа на „Написаното остава. Пиши правилно!“, чиито многобройни прояви акцентират върху престижа на грамотността в обществото.

Какви проблеми срещат учените във вашата област?
Трудностите са като при всички колеги: недофинансиране, смешно заплащане, липса на средства за командировки, книги и др., всичко това рефлектиращо в липса на млади учени.

Трябва ли да се говори за наука и защо?
Да, за наука трябва да се говори, защото години наред на обществото бе непрекъснато обяснявано, как няма нужда от българска наука, колко тя е нерезултатна и скъпа, хората абсолютно не са запознати с дейността на научните институти и техните постижения, ако изключим университетското преподаване и прогнозата за времето, което е удобно за това учените да се държат на нивото в момента, в ситуация, която предопределя липсата на кадри, невъзможност за изпълнението на големи проекти и прочее и води до геноцид, чиито последствия остро ще се усетят в бъдеще.


РЕКЛАМА:

***

Гледайте интервюто направено май месец 2020 с доц. д-р Илияна Гаравалова:

 

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: