Търсене
Close this search box.

Публична лекция на ас. д-р Делян Русев

Публична лекция на ас. д-р Делян Русев

Публична лекция на ас. д-р Делян Русев

Публична лекция на ас. д-р Делян Русев


Направи дарение на училище!***

Преди 520 години османският учен Кемалпашазаде се залавя да състави най-обемната дотогава история на османската династия по поръчка на султан Баязид II (1481–1512). Съчинението намира радушен прием в османския двор и е неколкократно допълвано от автора, но столетия наред голяма част от него остава извън кръгозора на османските историци и на съвременните изследователи. Наскоро бе установено, че то съдържа пространно изложение върху българската история, което няма паралел в османската историография. Още по-неочакван е основният източник, който Кемалпашазаде е използвал за тази част от творбата си – непозната досега версия на християнския апокриф „Сказание на Исайя пророка как бе възнесен от ангел до Седмото небе“, по-известен като „Български апокрифен летопис“. Това е едно от най-важните и загадъчни произведения на средновековната българска литература, което дава ценни сведения за идеологията, религиозните вярвания и историческата мисъл в средновековна България. Научната му интерпретация е допълнително затруднена от факта, че то е познато по един-единствен ръкопис от края на XVI в., макар и възникването му обикновено да се датира в XI–XII в. В лекцията ще научим повече за споменатите исторически извори и ще потърсим отговори на въпросите: Какво е съдържал изгубеният източник на Кемалпашазаде? Каква нова информация ни дава неговият текст за съдбата и историческата стойност на „Сказание на Исайя пророка“? Къде и защо е циркулирал този християнски паметник след османското завоевание на Балканите? Как е достигнал до вниманието на един османски историк и какво ни говори това за културно-религиозните отношения през епохата? Защо той е решил да го използва в своята история на османската държава и как го е трансформирал?

Всички лекции ще се излъчват в съответните дни в платформата Zoom: 

Zoom link: https://us06web.zoom.us/j/9042369954?pwd=UG5kOW45ZkphUkdldzVhdXRkNU5OUT09

Meeting ID: 904 236 9954


Разбери повече за БГ Наука:

***

Passcode: KTRIO

 

    1. 24 април (понеделник) 18.00 ч. „Идентичност и общество. Как сме се запазили като българи в Османската империя?“ / доц. д-р Светлана Иванова
    2. 1 май (понеделник) 18.00 ч. Гетската столица Хелис. 40 години от откриването на Царската гробница с кариатиди/ доц. д-р Даниела Стоянова
    3. 4 май (четвъртък) 18.00 ч. За идентификацията на отвъддунавските племена, участвали в превземането на Филипополис (250/1 г) и в битката при Абритус (251 г.), в светлината на новооткрит античен извор/ проф. дин Диляна Ботева
    4. 8 май (понеделник) 18.00 ч. Античен текстил от българските земи по археологически данни (I–VI в.)/ гл. ас. д-р Илиана Борисова-Кацарова
    5. 11 май (четвъртък) 18.00 ч. Загадката на амулета-печат от Драгоданово (Сливенско)/ гл. ас. д-р Кабалан Мукарзел
    6. 15 май (понеделник) 18.00 ч. Катастрофата при Адрианопол (9 август 378 г.) – повратен момент в ранновизантийската история/   гл. ас. д-р Теодор Димитров
 7. 18 май (четвъртък) 18.00 ч. Кръстоносци на Балканите. Рицарските държави на полуострова сред 1204 г./ гл. ас. д-р Никола Дюлгеров
  8. 22 май (понеделник) 18.00 ч. Дигитална археология/ гл. ас. д-р Чавдар Кирилов
  9. 25 май (четвъртък) 18.00 ч. Да похапнем на Балканите през средните векове/ гл. ас. д-р Йоанна Бенчева
 10. 29 май (понеделник) 18.00 ч. Нови данни за България и българите през ХIII–ХV в. в Генуезкия държавен архив/ гл. ас. д-р Симеон Хинковски
     11. 1 юни (четвъртък) 18.00 ч. Новооткрити сведения за средновековна България в османски летопис от началото на ХVI в./ ас. д-р Делян Русев
 12. 5 юни (понеделник) 18.00 ч. Изборните системи в миналото и днес – какво трябва да знаем?/ доц. д-р Светослав Живков

 


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.