ПУ „Паисий Хилендарски” представя нова бакалавърска програма

ПУ „Паисий Хилендарски”
представя нова бакалавърска програма

Преподавател в специалността е д-р Мира Радева, ще се подготвят социолози за потребностите на бизнеса и държавните институции

Нова бакалавърска програма „Социология на правото, икономиката и иновациите” ще представи утре, 28 май, в Галерия „Тракарт” Пловдивският университет „Паисий Хилендарски”. Това съобщиха от Катедра „Приложна и институционална социология” към Философско-историческия факултет на висшето училище.

В рамките на пресконференция от 11:30ч. ръководителят на катедрата доц. д-р Иво Христов, социологът д-р Мира Радева и други преподаватели ще представят балообразуването, учебния план и възможностите за реализация на съобразената с търсенето на пазара на труда специалност.
В пресконференцията ще участват и деканите на Философско-историческия и Юридическия факултети.

По време на четиригодишното си обучение бъдещите бакалаври ще изучават дисциплини, свързани с конкретните социални проблеми на българското общество и тяхното разрешаване.


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: