Пътуване из ликовете на симетрията в природата, изкуствата и физиката

image0011.jpg

 На тържествена церемония в Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Академик Дмитрий Васильевич Ширков беше удостоен с почетния знак DOCTOR HONORIS CAUSA.

 

http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/image0011.jpgОфициалните гости имаха възможността да се впуснат в изследване на ликовете на симетрията в природата, изкуствата и физиката, заедно с Академик Ширков, опитвайки се да възприемат и тълкуват наблюдаваните симетрии от нашето съзнание в живописта, архитектурата, музиката, поезията, танците или най-общо – в изкуствата и хуманитарните дисциплини. В словото си академикът обърна внимание на нарушените симетрии, хармония и красота; на субективните и интуитивни симетрии в науката; както и на обективните и случайни симетрии. Бяха поставени и два основни проблема: – са ли симетриите „Точно познание“ или модели в естествените науки? – възможни ли са различни симетрии за едно и също явление?

 

Сред очертаните перспективи пред науката академик Ширков акцентира върху: – изменящите се симетрии в квантовата теория и космологията; – променливата геометрия и редукция на пространствената размерност.


РЕКЛАМА:

***

С биографията на Академик Дмитрий Васильевич Ширков можете да се запознаете тук.


Европейска нощ на учените 2022 г.: