Птици и вятърни турбини: изместване и бариерен ефект или заобикаляне и пълна адаптация