Към психологията ме насочи не толкова осъзнат стремеж, колкото модата – доц. д-р Георги Маджаров