Психологическата травма и нейните особености

Автор: Ивета Кралева

Да се стигне до теоретичния извод, че човешкият организъм е сложно устроен с всичките си системи, подсистеми и връзките между тях, е лесно. Отклонението от правилото, както и в много други области, ясно се забелязва в практиката.

Когато става въпрос за емоционалното състояние на даден индивид, трябва да бъдем особено внимателни. Представете си, че сме отишли в планината, наслаждаваме се на гледката, но трябва и да внимаваме заради дивия нрав на природата.

В тази статия ще разгледаме детайлно една тема, която е изключително актуална – психическото здраве и неговото взаимодействие с биологичното. Няма да говорим за митове и легенди, а за реални проблеми, които касаят голяма част от населението на земята. Няма да ви кажем, че ще ви излекуваме, защото не сме специалисти. Нашата основна цел е да ви информираме. Да надградите някои от сегашните си знания и да се потопите в света на мозъка – обещаваме ви интересно научно приключение.

Опирайки се на научното терминологично определение, психологическата травма или психическата травма е вреда, нанесена на психическото здраве на човека, в резултат на интензивно въздействие на неблагоприятните фактори на средата или силно емоционални, стресови въздействия на други хора върху неговата психика.


РЕКЛАМА:

***

Ако разгледаме трудовете на известния психоаналитик и философ Ерих Фром, ще видим, че той счита травмата за такова събитие, което надхвърля онова натоварване, което човешката нервна система може да понесе. Нека разсъждаваме върху тези думи.

Целият материал е достъпен само с Абонамент за сп.“Българска наука“.

 

Виж повече за Абонамента тук.


Европейска нощ на учените 2022 г.: