Първата снимка на Земята гледана от Марс

PIA17936_fig1.jpg
NASA Mars Rover Curiosity Sees ‘Evening Star’ Earth
Първата снимка на Земята, гледана от Марс като „вечерница“:

http://photojournal.jpl.nasa.gov/figures/PIA17936_fig1.jpg


Европейска нощ на учените 2022 г.: