Провеждане на национален конкурс „Млади таланти“

 Както вече Ви информирахме тази година Националният конкурс „Млади таланти“ предстои да се проведе в периода 27-29 април 2020 г.

     Крайният срок за подаване на разработките ви остава 7 април на посочените вече имейли, но с оглед епидемиологичната обстановка в страната определянето на победителите ще се извърши онлайн. След оценка от журито на допуснатите кандидати в отделните научни категории ще се проведе видео събеседване на основата на което журито ще определи победителите в конкурса. 

     Пожелаваме успех на всички участници!

 

Повече за конкурса вижте тук:


РЕКЛАМА:

***

Национален конкурс „Млади таланти” 2020 г.

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: