Протозой

Макар че до извода за съществуването на микроби се е стигнало още в древни времена, в действителност никой не ги е виждал, преди холандският естествоизпитател Антон ван Льовенхук (1632–1723) да разработи мощен микроскоп с една леща. През 1654 г. това довежда до откриването на едноклетъчните животни, протозоите. Льовенхук открива бактериите, като слага под микроскопа материал, събран от зъбите си. Той пише за тях едва през 1683 г., но преди това ги е изследвал в продължение на много години.


Европейска нощ на учените 2022 г.: