Пророк на съдбата

Нефер-Роху е египетски жрец на богинята-котка Бастет от Четвъртата династия (около 3050 – 2150 г. пр. Хр.) от периода на Старото царство. Той е първият от мъдреците, от които са останали твърденията, че човек ще си докара разрушения и бедствия, ако продължава да живее по този начин. Версия на неговото предсказание, запазена до наши дни, е записана през периода на Средното царство, след като поредица от катастрофи наистина е довела до изчезването на Старото царство. Днес е невъзможно да узнаем до каква степен писарите на Средното царство са разкрасили ретроспективно образа на Нефер-Роху. Обаче, дори ако той датира едва от Средното царство (около 2150 – около 1950 г. пр. Хр.), пророчеството е най-старото по рoда си. Предсказаните катастрофи са главно екологични: страната е в пълен хаос, облаците скриват слънцето, реките пресъхват, чуждестранни птици се размножават в Египет и красивите неща се унищожават, като например езерцата, в които по-рано е кипял живот. Тези беди не са случайни капризи на съдбата, а възникват поради поведението на хората: освен всичко останало има алчна администрация, високи данъци и азиатска имиграция.


Европейска нощ на учените 2022 г.: