Промени в сеизмичния шум по време на пандемията от COVID-19