Пролетен фестивал на науката: интервю с екипа на Националния център по радиобиология и радиационна защита

В уикенда на 13-ти и 14-ти април „Пролетният фестивал на науката“ ще събере под общ знаменател учени и изследователи от различни сфери, технологични компании, бизнеси, организации, образователни институти, иновативни start-up-и, търсещи решение на технологични и научни проблеми, давайки им възможност да опитат на практика същността и постиженията на науката, които определят съществуването ни в днешния изтъкан от технологии свят. Това означава програма, пълна с демонстрации, експерименти, открити уроци и работилници в рамките на два дни.

Един от участниците на фестивала е екипът на НЦРРЗ (Национален център по радиобиология и радиационна защита).

Вижте какво разказаха те пред екипа на Апетит за образование чрез практика за избора си да се включат като изложител в „Пролетния фестивал на науката“:

Представете се с няколко думи: Как стартира проектът ви и докъде сте стигнали в момента? Кой стои зад кулисите?


РЕКЛАМА:

***

Нашият екип представя Национален център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ), специализиран орган на Министерството на здравеопазването (МЗ) по проблемите на общественото здраве. Нашата мисия е радиационна защита на българските граждани чрез предоставяне на научни знания, експертни становища, ефективен и качествен контрол и обучение. Ние имаме натрупан дългогодишен опит в сферата на радиационната защита, в областта на профилактиката и промоцията на здравето за населението. С наше участие през 2018 г. МЗ предложи и беше одобрена Стратегия и Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон, чиято основна цел е намаляване на колективния и индивидуалния риск за българското население от облъчване с радон в сгради, чрез провеждане на дългосрочна политика за осигуряване на стабилна правна и институционална рамка и подпомагане на изпълнението на мерките за намаляване на облъчването от радон. За реализиране на държавната политика по защита на населението от вредното въздействие на радон, сформирахме екип от учени, като разработихме програми и провеждаме Национални проучвания за оценка на риска от облъчване с радон.

Посочете пет кратки причини за избора си да се включите като изложител в „Пролетния фестивал на науката“.

Целта на нашето участие в „Пролетния фестивал на науката“ е популяризиране на нашата дейност, запознаване на обществеността с проблема радон, с методите свързани с намаляване на обемната активност на радон (ОАР) в сгради и информиране на населението за вредата от високи нива.

Какви са планираните от вас активности по време на събитието и какво бихте искали да покажете на аудиторията, която ще бъде там заради вас?

По време на „Пролетния фестивал на науката“ ще информираме посетителите за риска от облъчване с радон и начините за намаляване на нивата му. Ще представим методите, които използваме за измерване на ОАР, както и филм и рекламни материали, направени с цел информиране на населението за проблема. Планираме провеждане на анкета с желаещите лица. Ще разкажем подробно за нашите дейности, свързани с опазване на здравето на хората. Ще представим възможността за измерване на ОАР в жилищата на желаещите, което в рамките на изпълнението на Националния план „Радон“ е безплатно.

Какви са интересите на „въдхновителите на познания“? Как решихте и сформирахте екип от професионалисти, с които да работите, обменяте идеи и опит?

Нашият екип е сформиран от професионалисти в областта на радиационната защита, обединени от каузата, че профилактиката на здравето на хората е стратегическа цел на Националната здравна система. Надяваме се с това участие да  допринесем за подобряване на осведомеността на обществото за риска от облъчване, в частност от радон, и възможностите за редуциране на нивата му.

Ние вярваме, че мисията на учените е да представят правдива и изчерпателна информация на хората.

Посочете причините, които според Вас са важни за развитието на младите в 21-ви век?

Според нас най-важното за развитието на младите е образованието и прилагането на получените знания. Ние бихме желали да предложим алтернатива на младите да усвояват нужни за човека на 21 век знания. Задължително е да се дава възможност на онези, които искат да се борят за успеха си сами, да го правят и да постигат добри резултати. Защото добрият резултат за един млад човек, впоследствие се превръща в добър резултат за цялото общество. Надяваме се да повишим мотивацията на следващите поколения  да се занимават с наука и дейности, свързани с опазване на здравето.

През погледа на изложител, какви са очакванията ви за фестивала? Искате да натрупате опит, да се запознаете с нови и иновативни хора като вас, споделящи една и съща мисия, или всичко взето заедно?

Участието на фестивала ще ни  даде възможност да представим Националния план за действие за намаляване на риска от облъчване с радон на разнороден кръг от хора.

Очакваме да достигнеме до възможно по-голяма аудитория, на която да разкажем за това какъв е риска от облъчване с радон, как въздейства на човека, как може да се измери ОАР и какво трябва да се предприеме, ако са регистрирани високи нива на радон. Натрупаният опит по време на събитието ще допринесе за оптимизиране на дейността ни, ще създадем контакти с иновативни хора, желаещи по-добро бъдеще и приели за своя мисия повишаването на информираността и образованието.

Оставете своето послание към родителите. Защо образованието е важно за техните деца. Смятате ли, че развитието на децата трябва да стартира от ранна детска възраст и защо?

Скъпи родители, ние сме убедени че, всеки от вас иска най-доброто за своето дете. Всички ние, които също сме родители, знаем, че образованието е определящо за развитието на индивида. Не трябва да забравяме, че детето не бива да се възпитава само в училище, а и родителите са тези, които подпомагат доизграждането на личността на подрастващите. Важно е учениците да се подготвят със знания и  умения, които ще им помогнат практически в реалния живот.

Факт е, че учениците възприемат много по-лесно информация, когато имат възможност да я видят и преживеят. Да предоставим на децата си повече възможности за обучение и чрез онагледяване и практика. Правилното използване на технологиите и интегрирането им в образователната система могат да подобрят значимо постиженията на децата. Освен че развиват качествата нужни им за бъдещото, те предизвикват интереса на детето, правят го по-любознателно и отворено към света.

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: