ПРОФЕСИИТЕ НА БЪДЕЩЕТО ПРИВЛИЧАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

ПРОФЕСИИТЕ НА БЪДЕЩЕТО ПРИВЛИЧАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ

 

Биомедицинско инженерство, Космическо право, Управление на водите – това са само част от специалностите, към които “гладът” за кадри през следващите години само ще нараства.

Към професиите на бъдещето, които доскоро звучаха по-скоро екзотично у нас, има все по-голям интерес от страна на българските кандидат-студенти. Специалисти в тези области са все по-търсени и добре платени и в България. Това е мнението на експерта от консултантска агенция ЕДЛАНТА Таня Тодорова.

Биоинженерството е една от най-динамично развиващите се специалности. Тя съчетава инженерните науки с биологията и химията, като използва биотехнологиите и има огромно приложение в четири основни области – медицина, земеделие, индустрия и околна среда.


РЕКЛАМА:

***

Биомедицинското инженерство, от своя страна, комбинира инженерните принципи с биомедицинската и клиничната практика с цел подобряване на човешкото здраве. То намира приложение в изработката на медицински импланти, в 3D моделирането и тъканното инженерство за създаване на биоматериали, изкуствени тъкани и органи, на биоинструменти, хирургически роботи и при рехабилитация на спортисти и хора, преживели тежки злополуки. 

Нарастващото търсене на биоинженери се дължи и на все по-широкото използване на биометричните технологии в живота ни – различни смарт устройства и приложения за измерване и следене на сърдечния ритъм, кръвното налягане, насищането с кислород и други биологични параметри както при фитнес тренировки, така и при ежедневно физическо натоварване.

Друга нова и интересна специалност е Космическото право. Все повече космически станции се конструират и изстрелват в космоса, има нефункциониращи сателити, което често води до космически отпадъци. Това налага необходимостта от правна регулацията на човешките дейности в космоса, за което се обединяват специалистите по космическо право и еколозите. 

Космическото право е клон на международното право (подобно на въздушното и морското право) и се предлага като магистратура в Люксембург и Холандия.

Завършилите получават успешна реализация в международни организации и институции за изследването на космическото пространство и свързаните с него правни регулации.

Привлекателни и перспективни са и специалностите, свързани с управлението на природните ресурси и екологията, които са силно застъпени в Нидерландия. Там устойчивото развитие е приоритетно направление не само в образователната система, но и в начина на живот и нагласите на обществото – от автобусните спирки в Утрехт, които са покрити с трева и растения, за да пречистват въздуха, до големите предприятия и производства. 

Специалност, която съчетава всичко това, е Устойчиви иновации. В нейната програма се изучават в дълбочина различни устойчиви технологии, които имат минимално негативен ефект върху околната среда – управление на водните ресурси, възобновяеми и алтернативни енергийни източници, водородни електроцентрали, електрически автомобили – това са само част от приложенията на тази специалност. Предмет на обучението са не само екологичните, но и здравните и обществените аспекти на негативното влияние на човека върху природата. Освен в Нидерландия, тази специалност се предлага и в Дания и Германия.

Всички тези нови и перспективни специалности се изучават на английски език в Европа, а таксите и годините за обучение не се различават от тези на останалите специалности. Много важен момент на учебната им програма е, че студентите работят по действителни проекти от реалната работна среда, а и повечето университети предлагат стажове и практики в различни институции.

Колкото повече се научава за тези специалности, толкова повече расте и интересът на кандидат-студентите и техните родители към тях, добавят от ЕДЛАНТА. Наблюденията им са, че стремежът на немалко български студенти е след като приключат висшето си образование в чужбина, да се завърнат и да приложат наученото и високите стандарт у дома.