Търсене
Close this search box.

Проф. Здравко Стойнов и неговата победа над табутата в науката

Проф. Здравко Стойнов и неговата победа над табутата в науката

Проф. Здравко Стойнов и неговата победа над табутата в науката

Проф. Здравко Стойнов и неговата победа над табутата в науката


Направи дарение на училище!***

 

Едва на 24-годишна възраст Здравко Стойнов създава първия в България аналогов компютър за изчисляване на диференциални уравнения от 12-ти ред. След което в продължение на повече от половин век, през блестящата си кариера, той продължава да създава и развива алгоритми и решения, които интегрира в своето нестандартно оборудване, за да разкрие нови ключови явления в електрохимичните източници на енергия – основната зона на неговия професионален интерес. Блестящ учен с широкообхватна научна дейност и нестандартни идеи, претворени в оригинални теоретични разработки, той е автор на многобройни научни трудове с безспорни, международно признати заслуги за развитието на метода на импедансния електрохимичен анализ и адаптирането му към изследване на нестационарни системи. Създател на нови диагностични методи и уникални апаратури, интелектуалец и общественик, работил всеотдайно за утвърждаването и издигането на международния престиж на Института по електрохимия и енергийни системи и БАН.

Здравко Стойнов винаги е бил забележителен със своето безгранично научно любопитство и неизчерпаема градивна енергия да дефинира нови теми и да се заема с наглед неразрешими проблеми, превръщайки ги в благодатни и привлекателни изследователски полета. Той успява да съхрани и развие детското си любопитство, незачитайки никакви ограничения и табута, което в съчетание с изключителната му интелигентност и мултидисциплинарни знания, натрупани през годините, го превръщат в един необикновен учен.

 


Разбери повече за БГ Наука:

***

 

Научните постижения на Здравко Стойнов са не само многобройни и значими, но и пресичат различни дисциплини за предефиниране на проблеми извън нормалните граници и достигане до решения, базирани на ново разбиране на сложни процеси – нов подход в съвременната наука, който обикновено включва различни екипи от учени от различни области. Изследванията му съчетават електрохимия с инженерство, математика и компютърни науки. Той съобразява създаденото от него оборудване с експерименталните си цели – от разработването на уникален хардуер и софтуер до оригинални методи за анализ на данни. 

Обширните интердисциплинарни знания и умения на Здравко Стойнов са отразени в неговите научни степени: доктор по инженерни науки (автоматизация на експеримента) от БАН, доктор на техническите науки (техническа кибернетика) от Швейцарския федерален технологичен институт Цюрих и доктор на химическите науки от БАН.

Здравко Стойнов завършва Техническия университет в София през 1960 г., където като магистърска теза конструира първия аналогов компютър в България. През следващите 2 години той създава Лаборатория за изчисления и моделиране в Техническия университет и конструира по-голям аналогов компютър за изчисляване на нелинейни диференциални уравнения до 120-ти ред. Същевременно разработва нестандартно оборудване за научните работници в БАН. В резултат на това през 1963 г. той се запознава с Евгени Будевски, работещ трескаво по това време с екипа си върху отглеждането на бездислокационен монокристал, който е изключително чувствителен обект.
Ако успеят, ще бъде произведен първият „перфектен кристал“ в света, експериментално потвърждаващ теорията на Странски-Каишев за двуизмерното зародишно образуване.

 

Цялата статия, както и много други, можете да прочетете в новият Брой 157 на списанието.

 


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.