Проф. Севдалина Турманова: Всеки ден носи удовлетворение, когато е свързан с наука

Кратка информация за изследователя: име, степен, звание, месторабота

Проф. д-р Севдалина Турманова е дългогодишен преподавател в кат. „Технология на материалите и материалознание” на Университет „ Проф. д-р Асен Златаров“ (БТУ) и над 25- годишен стаж в системата на висшето образование. Област на нейните научни интереси са полимери, полимерни мембрани и композити, имобилизиране на активни единици върху полимерни носители, каталитични реакции, плазмено и радиационно присаждане на функционални мономери върху полимерни матрици, екология , адсорбенти. Ръководи успешно регионалното представителство на БАН в област Бургас. Нейни научни трудове са публикувани в списания в България, САЩ, Великобритания, Германия, Унгария и др. 7 години е била заместник областен управител на Бургас, а ресорите за които се грижи са образование, социални дейности, здравеопазване. От 2019 г. е председател на Общински съвет Бургас.

С какво се занимавате на работното си място? (Ежедневието на един учен) – проекти, изследвания, …

Динамично, вълнуващо и интересно… Всеки ден носи удовлетворение, когато е свързан с наука. За своя страст определям химията, а изследването на полимерите са моя кауза. В момента работя върху научна тема, която да намери приложение в лечение на онкологични заболявания и в генната терапия.
Специализирайки в областта на полимерите три десетилетия съм поддръжник на идеята за минимизиране употребата на пластмаси. За мен е изключително важно да възпитаваме отговорно поведение към тези продукти, с което да се прояви реална грижа към морето и здравето на човека. Включвам се често в инициативи, които популяризират именно това поведение в младите хора и обичам да се срещам с тях.

Какви са научните ви постижения (приноси) и каква е тяхната полза за обществото и икономиката?


РЕКЛАМА:

***

Химията е наука, която ми дава възможност да бъда полезна на обществеността, да съм част от иновации полезни за околните, особено днес, когато светът се задъхва от пластмаса и вредни продукти. Гордея се с моите докторанти и вече изградени млади учени, които работят в Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“. Научните ми интереси са свързани с новите полимери с медицинско предназначение. Работя с екипа си по една много интересна за съвременната медицина тема, свързана с получаване на хибридни съполимери с полипептидни блокове и функционални амфифилни блокови съполимери с различна архитектура и състав. Полимерните нанокапсули на тяхна основа, натоварени с различни активни биологични единици, включително лекарствени и ДНК молекули биха намерили приложение за лечение на онкологични заболявания и в генната терапия.

Какво ви мотивира да изберете професията на изследовател?

Да бъдеш изследовател означава да учиш цял живот, а това предполага непрекъснато обогатяване, непримиримо търсене, удовлетворение, когато бъде постигната целта и отново още по-задълбочено навлизане в конкретно изследваната материя. Всичко това прилича на игра, която има точни правила, ясни цели, винаги различни етапи, а краят й води до ново начало – различно и още по-предизвикателно. Непрестанната треска да откриваш новото, непознатото или да усещаш, че допринасяш за развитието на науката, действа изключително мотивиращо и удовлетворяващо. Бих казала, че професионално се реализирах в сфера, която сама избрах, водена от голям интерес и любопитство. Безценно е, когато работата е и твое хоби. Химията е наука, която ми дава възможност да бъдеш част от иновации полезни за околните, особено днес, когато светът се задъхва от пластмаса и вредни продукти.
Химията е необятна вселена, в която винаги има какво да откриеш, да научиш. Тя е безкрайно интересна, всичко там е логично, следва определени природни закони и носи много и различни знания за нас самите, за живота около нас, за явленията, на които ставаме свидетели. Всички процеси имат реален смисъл и обяснение. Химията ме научи да бъда любознателна, отговорна и внимателна, търсеща личност и да не се предавам, докато не намеря вярно решение. Тази наука учи на постоянство, търпение и работа за краен резултат. Разбира се, тя ми даде и удовлетворение от моя малък научен принос към науката „Полимерна химия“, в аспекта на нейния глобален принос за по-добрия живот на човечеството


Какво допринесе за развитието ви като изследовател? (обучение, ръководител, работа в индустрията, стипендия в чужбина, екип, …)

Зад всеки учен стои вдъхновител, който е открил пътя към съответната научна сфера… От изключителна важност е екипът, с който работим. Благодарна съм на колегите си и съм щастлива, че освен съмишленици експерти на високо професионално ниво, мога да ги нарека и приятели.

Какви проблеми срещат учените във вашата област (за професионалното си развитие и в работата си)?

Промишлените предприятия в България трябва да инвестират в изследването и откриването на научни иновации… Друг проблем в момента е намирането на млади хора, които са готови да се посветят на природните науки и разбира се най-вече химията. Ако те виждат перспектива за професионално развитие в българската промишленост, това ще е огромен стимул за тях. А всяка промишленост се нуждае от добри специалисти по материалознание.

Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката?

Лидери в света на науката винаги са били най-богатите и развити държави. Средствата, които те заделят за научни открития са огромни и може би затова изглежда, че съревнованието е само между тях и техният принос е най-голям. За съжаление в България не можем да постигнем толкова високо ниво на финансиране. Колкото и банално да звучи, трябва да има последователна и твърда политика на държавата ни за стимулиране на изследователските дейности. По този начин ще бъде намерено решението и на друг проблем – да бъдат привлечени и мотивирани младите хора да се занимават с наука, при това именно тук, в България, защото техните знания, умения и постижения ни правят горди и движат страната ни напред.

Трябва ли да се говори за наука и защо?

Категорично да! Научните открития не са даденост, не са нещо, което стига да поискаме, можем да получим без усилие. Всеки трябва да си дава сметка, че без наука светът ни щеше да бъде скучен и труден. Затова нека провокираме говоренето за науката, нека напомняме за съществуването и същественото й място в живота ни. Чрез обсъждането и говоренето се постига истината. Науката е безкрайна. Всеки ден, във всяка част на планетата се раждат нови идеи и се прилагат иновации, благодарение на упорит труд, зад който стоят академични умове. Научните открития, изследвания, търсения и тяхното приложение водят до прогресивно усъвършенстване на света и живота на хората. Всеки човек е свързан по някакъв начин с науката, макар и да не го осъзнава. Трябва заедно да направим необходимото за доказване пред обществото на необходимостта от научните изследвания. Науката е предизвикателство.


Европейска нощ на учените 2022 г.: