Проф. Лучия Антонова-Василева, директор на Института за български език