Проф. д.ф.н. Никола Балабанов: ГОЛЕМИТЕ ФИЗИЦИ СА ИСТИНСКИ ПОЕТИ

ВИЗИТКА
Проф. Никола Балабанов е роден през 1937 г. в Пловдив. Завършил е физика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 5 месеца е бил учител в с. Голямо Конаре, сега гр. Съединение. След това печели конкурс в Софийския университет, но само половин година по-късно се прехвърля в Пловдив като първия назначен на щат асистент в тогавашния Висш педагогически институт по природоматематически науки, прераснал после в ПУ „Паисий Хилендарски“. В продължение на 51 години е преподавал атомна физика в университета. Бил е ректор на висшето училище от 1989 до 1993 г.

 

– Каква е частта на учения във Вашата личност и имате ли непознати за колегите и студентите си страни?

– Ученият е преобладаващата част от мен, защото още в началото на академичната си работа се включих в изследователска дейност. Тогава тя беше свързана с физиката на твърдото тяло, на тази тема защитих първата си дисертация. След това приключих с тази тематика и се насочих към ядрената физика, която за мен беше голямата физика. Отидох на работа в Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна (Русия). След две и половина години се наложи да се върна, защото бях избран за зам.-ректор на университета.
Но аз веднага издействах нови асистентски места в моята катедра и започнах да изпращам по двама души на година в Дубна. По такъв
начин катедрата ни се свърза здраво с един изследователски институт – тук преподавателска работа, там наука. Направихме много неща в ядрената физика – изследвахме 30 – 40 ядра по непознати дотогава канали – ядрени реакции, чрез които възбуждахме тези ядра. А възбуденото ядро – също като възбудената жена – е нещо много интересно.
Ако имам непозната страна, тя е, че никога не изоставих хуманитаристиката. Когато завърших гимназия, взех награда за съчинение за Алеко Константинов, а драмсъставът на училището се представи с моя пиеса. Малко изненадващо за някои се записах да уча физика, но пиша книги и досега. Последната е за Найден Геров – истинско явление в историята на възрожденския Пловдив.

 


РЕКЛАМА:

***

Цялото интервю вижте в сборника “Хора на науката – Университетът като убежище на мисълта” – свали от ТУК (pdf)

 

Вижте повече за Нощ на учените 2020 тук https://nauka.bg/nosht2020/


Европейска нощ на учените 2022 г.: