Проф. Албена Александрова от Институт по Невробиология-БАН