Проф. акад. Милчо Василев: ТРЯБВА ДА РАБОТИШ И ДА СЕ ОСТАВИШ НА СЪДБАТА, ТЯ ЩЕ ТЕ РЪКОВОДИ ПРАВИЛНО

ВИЗИТКА
Проф. Милчо Василев е завършил специалностите „Етномузикознание“ и „Дирижиране и композиция“ в Консерваторията в София. Започва работа като етномузиколог в Музикалното училище в Широка лъка, след което печели конкурс за асистент в тогавашния Висш музикалнопедагогически институт в Пловдив. Работи във висшето училище от 1974 г., бил е ръководител на катедра „Музикален фолклор“, зам.-ректор, а от 2011 г. е и ректор
на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство.

 

– Каква е частта на учения във Вашата личност и имате ли непознати за колегите и студентите си страни?

– Ако трябва да определя процент, той ще е може би 25 на сто. Сегашната нормативна уредба задължава всички преподаватели да
защитят докторска степен и ако сега започвах академичния си път, щях да бъда принуден да напиша дисертация, т. е. научната ми дейност щеше да заема много по-голяма част от моето време. Аз съм издал няколко книги, свързани с българските народни инструменти,
които се ползват от студентите, но не съм ги защитил като докторат. Но сега основната част от моята личност е посветена на управлението на академията, защото тук е минал моят живот и се старая да бъда максимално полезен. Всичко останало от моето време е посветено на художествено-творческа дейност. Като член на Съюза на българските композитори, имам много ангажименти като композитор, активно участвам като председател и член на много журита в различни фолклорни фестивали и конкурси. А освен всичко съм и
главен художествен ръководител на представителния Академичен фолклорен ансамбъл и като такъв, се старая непрекъснато да обновявам репертоара му с нови музикални творби.

 


РЕКЛАМА:

***

Цялото интервю вижте в сборника “Хора на науката – Университетът като убежище на мисълта” – свали от ТУК (pdf)

Вижте повече за Нощ на учените 2020 тук https://nauka.bg/nosht2020/


Европейска нощ на учените 2022 г.: