Търсене
Close this search box.

Проектно базирано обучение – Анкетно проучване на учители и ученици

 

Автор: Шерифе Руфат Митева

 

Проектно базираното обучение е интерактивен метод на обучение, при който се осъществява по-голямо взаимодействие между учителя и учениците. При този тип работа се предоставя възможност за истинско партньорство между учител – ученик и ученик – ученик. Учебната среда се превръща в дискусионен център между участниците в образователния процес. Нужно е да се даде на ученика чувство за контрол с помощта на предварително определени от преподавателя цели на обучението и ученето. Проектно базираното обучение допуска създаването на позитивна конкуренция, имайки предвид възможностите за постигане на оптимални резултати. Това е метод, който позволява на учениците да работят заедно и по този начин се насърчава толерантното отношение между тях, развиват се комуникативните способности, усъвършенстват се социални умения като търпение, постоянство, приемане, взаимопомощ. 

Векът  на новите технологии, в който се обучават деца от нова генерация, се изисква от учителите да сменят подхода и методиката на преподаване. Голямо предизвикателство пред учителите по чужд език е различното ниво на владеене на езика от страна на учениците и съумяване на поставените задачи с този проблем.

При работа по проект, учениците имат възможност по-свободно да изразят своите идеи и да ги приложат, като оформят плакат, табло, презентация и др., които да представят пред свои съученици и учители. Този тип задача представлява съвместна дейност в групи, в които учениците си помагат и по този начин развиват своите умения за работа в екип, като се споделят идеи, разпределят се работа и задачи, споделят се отговорности, както са споделени и интересите за реализиране на очакваните резултати от проектната дейност.

Освен това проектната работа помага на учениците да развият комуникативните си способности, понеже представянето на проектите изисква от тях да говорят пред публика, без да изпитват притеснения от този факт. По този начин придобиват самоувереност и самокритичност- качества, които е добре да притежават в живота.

Цялата статия, както и много други, можете да прочетете в новия Брой 156 на списанието.

Подаряваме ти първите 49 страници от брой 156 тук>>


-50% на Абонамента (Годишен и Вечен) | Най-голямото намаление на БГ Наука за 2024 г.***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.