Проектът NEC TM (NEC TM Data Project)

Автор: Виктория Петрова

Резюме: Проектът NEC TM има за цел централизирането на всички двуезични езикови ресурси на страните от ЕС, както и популяризирането на технологиите за превод.

Ключови думи: CATTools, TM, TranslationMemory, технологии за превод, преводната памет, ЕС, държавите членки, публичната администрация

За да разберем защо е важен проектът NEC TM (NEC TM Data Project, https://www.nec-tm.eu/), е необходимо кратко въведение в технологиите за превод. За хората, които не се занимават професионално с преводи, ще обясним, че CATTools (от анг. Computer Assisted Translation Tools) са програми, които помагат на професионалните преводачи. Един от важните компоненти на тези инструменти е преводната памет (TM от анг. Translation Memory). Това е база данни, съдържаща предишни преводи, извършени с CAT програмата. При стандартизирани текстове преводната памет е много полезна, защото  показва съвпаденията с предишни преводи и по този начин не е необходимо да се работи отначало. По този начин разходите за превод се намаляват, а скоростта на превода се увеличава.

На 23 септември 2019 г. в Загреб ще бъде представен проектът NEC TM. Проектът се реализира от Pangeanic, Ciklopea, Tilde и Държавния секретариат за цифров напредък на Испания и има за цел да събере, систематизира и централизира всички съществуващи двуезикови ресурси от национални преводачески поръчки в държавите членки на ЕС. Това ще направи ресурсите достъпни за публичната администрация на всички нива в ЕС.


РЕКЛАМА:

***

Предимствата, които се очакват, са:

– Намаляване на разходите за превод в държавите членки на ЕС;

– Бъдещите доставчици на преводачески услуги ще се възползват от досегашната информация, събрана в преводните памети;

– Онлайн връзка с всяка национална версия на NEC TM;

– Приоритет ще бъдат страните с недостатъчно езикови ресурси.

Предвиждат се кампании за информираност, които ще запознаят публичната администрация на национално ниво с най-модерните технологии за компютърно подпомогнат превод и предимствата им пред досегашните методи на работа и съхранение на информация. Понастоящем договорите за превод не изискват преводаческите агенции да предоставят преводната памет на възложителя. Следователно администрациите в Европа губят ценни двуезикови, вече разработени, ресурси.

Данните от досегашните преводи ще бъдат категоризирани по области, свързан с eTranslation (системите за автоматичен превод, разработени от ЕК) и ELRC (EuropeanLanguageResourceCoordination). Разбира се, NEC TM ще може да се свързва към популярни инструменти за компютърно подпомогнат превод като Trados Studio, MemoQ, Memsource, OmegaT или MateCat.

До момента 10 държави членки участват в проекта NEC TM. България още не се е включила.


Европейска нощ на учените 2022 г.: