Проект „Фрактали“: набиране на участници

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „СТАНИСЛАВ ДОСПЕВСКИ” ПАЗАРДЖИК
„ФРАКТАЛИ”
куратор: Людмила Илиева (уредник в ХГ „Станислав Доспевски”)
Идеите тръгват все от някъде…
„… Накрая, голямо впечатление ми направи как най-истинската съзидателност на цифровата епоха произтича от онези, които съумяват да свържат изкуството с науката. Те вярваха, че красотата е важна. „Като дете винаги съм се смятал за човек на хуманитарните дисциплини, но обичах електроника – сподели с мен Джобс, когато започвах да пиша биографията му. – После прочетох нещо, което един от кумирите ми, Едуин Ланд от „Полароид”, е казал за важността на хората, способни да застанат на пресечната точка на хуманитарните и точните науки, и реших, че и аз искам да бъда такъв.” …
„Както много аспекти на цифровата епоха, тази идея, че иновациите се раждат там, където изкуство и наука се допират, не е нова. Леонардо да Винчи е ярък пример за креативността, която разцъфтява, когато хуманитарните и точните дисциплини си взаимодействат. Когато изпитвал липса на идеи, работейки над общата теория на относителността, Айнщайн вземал цигулката и свирел Моцарт, докато отново постигнел онова, което наричал „хармония на сферите”…”
из „Иноваторите” от Уолтър Айзъксън
Идеята за този проект е отчасти случайност, от тази случайност, която те чака, за да се намерите. Фракталите се оказаха най-подходящата „изпречила” ми се форма, обединяваща интереса ми към пресечните точки на науката и изкуството и желанието ми да се развивам като галерист, да сменям подходите, да търся и да намирам нови форми за случване на изложбите. В този смисъл наименованието на проекта не е метафора, рекламен трик, а е основа и цел. Фракталите като търсене на иновации в изразните средства в изобразителното изкуство и проиграването на нови методи в реализирането на изложби.
„Някои все още упорстват, но това вече е невъзможно. Фракталното изкуство е един нов Еверест. „То съществува”.
из „Фракталните обекти – форма, случайност и размерност” от Беноа Манделброт
Този проект е замислен като пътуване в заедност, обучение, взаимодействие, търсене, развитие, резултат. През тринайсетте години, в които съм уредник в ХГ „Станислав Доспевски”, съм следвала обичайния, отработен път на изложбите, които изследват и представят един готов творчески продукт в тематични или авторски експозиции.
На този начален етап за „Фрактали” има предимно неизвестност – кои ще са участниците и какъв ще е резултатът. Няма готови творби. Има само посока и цел.
Защо в заедност? Първо от чиста практичност, заедно по-лесно могат да бъдат преминати препятствията, които предоставя опознаването на природата на фракталите, понятието фрактал в геометрията, различните проявления на фракталите в света около нас…
Как да се случи това, когато опознаването на фракталите, върви редом с някои научни препятствия, които художниците ще трябва да съумеят да преминат?
„Винаги съм чувствал, че науката – като резерват за хора от Оксбридж* и Айви Лийг**, а не за простосмъртни – е много лоша идея.“
Беноа Манделброт
Оксбридж* – сборно понятие за университетите Оксфорд и Кеймбридж.
Айви Лийг** – лигата на най-престижните университети в САЩ
Ще се опитаме да срещнем тези, които ползват инструментите на изкуството с тези, които ползват инструментите на науката, за да си помогнат, може би и за да намерят нов „инструмент”. Откриването на компютъра позволи да се „разгърнат” фракталните форми, но да се генерира фрактал чрез компютърна програма, вече не е никак сложно и това е извън целите на проекта.
Каква е целта? 
Настоящият проект има за цел „художествено съпреживените и претворени” фрактали, в тази творческа част всеки автор ще остане сам. От резултатите ще бъде аранжирана самата изложба.
Етапи на проекта:
1. Набиране на участници – срок до 30 април 2018 г.
За проекта се набират два типа участници, които условно ще бъдат наречени „артисти” и „помощници”.
„Артисти”:
– студенти обучаващи се в специалности, свързани с изобразителното изкуство;
– художници.
„Помощници”:
– студенти, изучаващи точни и природни науки;
– специалисти в сферата на математиката, физиката или информатиката.
2. Изясняване на понятието – фрактал
– Предвид необходимостта от предварителна подготовка и изясняване на същността и природата на фракталите, се предвижда създаването на затворена група във фейсбук пространството, в която да бъдат включени всички участници. Групата ще е място за подаване на нужната информация, обяснения, възможност за обратна връзка, дискусии и всякакво „разнищване” на фракталите.
– Целта на групата ще е „помощниците” да съдействат на „артистите”, когато има неясноти в понятията и тяхната интерпретация.
3. Творчески процес
– Лична творческа работа на участниците „артисти”. Изборът на материал, техника, размери е свободен, единственото ограничение е съобразяване с възможността да бъдат експонирани в изложбена зала.
– Кураторът няма да се намесва в творческия процес, личните предпочитания за изразяване на художниците, но си запазва правото да одобрява или отхвърля творби, които смята, че не са спазили темата и целта на проекта или изпълнението им е без съответната задълбоченост и художествена стойност.
– Краен срок на готовите творби – средата на месец септември.
4. Медийно популяризиране, изготвяне на рекламни материали, аранжиране на експозицията.
5. Откриване – в края на 2018 година в зала на ХГ „Станислав Доспевски” Пазарджик, като точната дата ще бъде допълнително уточнявана.
По време на целия проект ще се придържам към крайната цел, ще се старая да проявявам гъвкавост, отзивчивост и сътрудничество, ще приветствам идеи, креативни критики и всичко, което ще ни движи заедно напред в реализирането на една различна изложба.
За мен е удоволствие да Ви поканя сред участниците!
Людмила Илиева
За повече информация и заявка за участие в проекта пишете на e-mail: fractallu_pz@abv.bg

Европейска нощ на учените 2022 г.: