ПРОДУКТИ НА СЪВРЕМЕННАТА МУЗИКАЛНА ИНДУСТРИЯ

Автор: Владимир Филипов

Резюме: В съдържателно отношение, настоящата научна статия изследва същността и видовете продукти на съвременната музикална индустрия. Последователно са представени авторска концепция за структурата, съдържанието и формата на музикалния продукт в контекста на интелектуалната собственост и основни характеристики и специфики на нотните партитури, звукозаписите, музикалните видеозаписи и изпълненията на живо.

Същност на музикалния продукт

Музикалният продукт е понятие, което е изключително трудно да бъде дефинирано. Макар музикалната индустрия да е обект на интензивно научно изследване през последните петдесет години, към днешна дата все още няма формулирана общоприета дефиниция за същността на музикалния продукт. Това налага разработване на авторска концепция за неговите структурни елементи и прилежащите им съдържателни характеристики. В контекста на икономическото изследване на бизнеса с интелектуалната собственост в музикалния продукт, авторската концепция условно сегментира неговата същност на два основни елемента: музикално съдържание и немузикално съдържание. Музикалното съдържание в смислово отношение обединява трите основни обекта на художествена собственост, традиционно изграждащи структурата на музикалния продукт: музикално произведение; изпълнение на музикално произведение от артист изпълнител/и и осъществяването на звукозапис на музикално произведение и неговото изпълнение от продуцент. Именно музикалното съдържание е тази част от продукта, заради която той се идентифицира като музикален, т.е. в основата му са съответни творчески и интелектуални резултати, създадени в рамките на музикалното изкуство и индустрия. В музикалните продукти нерядко освен музикалните произведения, техните изпълнения и звукозаписи присъстват и други обекти на интелектуална собственост от подсистемите на художествена и/или индустриална собственост, които могат да бъдат идентифицирани като немузикално съдържание. Сред обектите на художествена собственост като немузикално съдържание, най-често в музикалния продукт, могат да бъдат идентифицирани следните обекти:


РЕКЛАМА:

***

  • литературни произведения – в т.ч. отпечатани текстове на песни върху обложки на физически носители на звукозаписни сингли/албуми; синхронизиране на текст на песен в съответен музикален видеозапис /най-често в т.нар. lyric videos/и други;
  • произведения на изобразителното изкуство и дизайна – в т.ч. отпечатване на картини върху обложки и/или физически носители на звукозаписни сингли/албуми; използване на различни костюми, декори и други обекти при изпълнения на живо или в процеса на заснемане на музикален видеозапис;
  • фотографски произведения – в т.ч. тяхното отпечатване върху обложки и/или физически носители на звукозаписни сингли/албуми и използването им при изпълнения на живо или в процеса на заснемане на музикален видеозапис;
  • графично оформление на обложка/опаковка на физически носители на звукозаписен сингъл/албум;
  • различни аудиовизуални произведения, в т.ч. интервюта, кратки документални филми, музикални видеозаписи на официални видео клипове, lyric videos, изпълнения на живо записани на физически носители; използване на тези аудиовизуални произведения по време на изпълнения на живо и много други.

Основните обекти на индустриална собственост, които могат да бъдат идентифицирани в музикалните продукти като немузикално съдържание са:

  • търговски марки – в т.ч. фиксирането им върху обложки и/или физически носители на звукозаписни сингли/албуми и използването им при изпълнения на живо или в процеса на заснемане на музикален видеозапис; В практиката на музикалната индустрия най-често се използват регистрирани търговски марки на артисти изпълнители, продуценти на звукозаписи, спонсори и рекламодатели;
  • указания за произход – идентифициращи страната на произход на съответен музикален продукт /”Made in…”, “Произведено в…”/.

Използването на тези две условни понятия е теоритично и практически обосновано, поради факта, че доста често крайния резултат от пазарната реализация на музикалните продукти се дължи освен на музикалното съдържание и на характеристиките на немузикалното съдържание. Съгласно авторската концепция, музикалния продукт може да се дефинира като единство от два основни структурни елемента: музикално съдържание (в т.ч. произведение и неговите изпълнение и звукозапис) и немузикално съдържание (други обекти от подсистемите на индустриална и/или художествена собственост)…

Прочетете цялата статия в оригинал в брой 93 на списание Българска Наука:


Европейска нощ на учените 2022 г.: