Приятели ли са или не? Само една секунда смях разкрива отношенията, според проучване на UCLA

firends-patti-smith-flickr
Credit: Patti Smith, flickr

Според проучване на Университета на Калифорния в Лос Анджелис (UCLA) е достатъчно да чуете как двама души се смеят заедно, само за секунда, за да прецените дали те са приятели или не.

Проучването е публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences, а негов съавтор е Greg Bryant, който е професор по комуникационни науки в UCLA. То твърди, че феноменът е валиден в целия свят – както и че, когато хората чуят две жени да се смеят заедно, те са много склонни да ги възприемат като приятелки, дори това да не е вярно.

Bryant и 32-ма негови сътрудници от цял свят, включително професора по антропология от UCLA Daniel Fessler и Riccardo Fusaroli, който е доцент към Interacting Minds Center на Университета на Орхус в Дания, искали да разберат комуникативните функции на съвместния смях.

Те пуснали 48 кратки аудио записа на двама души, които се смеят заедно, пред 966 слушателя от 24 различни общества. Слушателите включвали хора от общества, които се препитават от лов и събирателство, други малки популации с традиционен начин на живот, групи от работническата класа и студенти.

Смехът бил записан по време на разговори между двойки студенти от UC Santa Cruz — някои от тях били приятели, други се запознали едва наскоро. Записите включвали едновременния смях на две жени, двама мъже и мъж и жена. При 61% от случаите, слушателите успявали правилно да преценят дали хората, които слушат са приятели или непознати.


РЕКЛАМА:

***

Слушателите успявали да определят най-точно какви са отношенията в двойките, когато се смеели две жени, които са приятелки – слушателите познавали в 80% от случаите.

meeting-barry-pousman
Credit: Barry Pousman

В предишно проучване, Bryant е изследвал идеята, че слушателите могат да разграничат неволния или спонтанен смях от волевия или фалшив смях. Той открил, че различните типове смях се произвеждат от различни вокални системи и имат различни комуникационни функции. Настоящето проучване предполага, че смехът между приятели обикновено е по-спонтанен, а слушателите от целия свят могат да чуят разликата.

Bryant казва, че е бил изненадан от това колко постоянни са участниците, независимо от това, че идват от различни култури, в преценката си, че едновременният смях между две жени означава, че те са приятелки.

„Всички хора смятат, че щом две жени се смеят заедно, то те са приятелки. Това е в съответствие с други проучвания, които показват, че на жените им отнема повече време да създадат приятелство, което води до искрен съвместен смях, отколкото на мъжете” -казва Bryant.

Той добавя, че динамиката на съвместния смях също подсказва важни универсални различия в приятелското поведение на двата пола.

„При силно кооперативните видове, като нашия, е много важно за индивидите правилно да идентифицират социалните взаимоотношения на другите” – казва Bryant.

Учените също изследвали звуковите характеристики на смеховете. Те открили, че записите, смехът на които бил оценен като приятелски, се отличавали с по-големи неравности във височините и силата на смеха, както и по-бързи изблици на звука – всичко това е свързано със спонтанна, искрена емоция.

Можете ли да разграничите смеха между приятели от този между непознати?

https://soundcloud.com/ucla-newsroom-2/female-friends

https://soundcloud.com/ucla-newsroom-2/female-strangers-laughing


Европейска нощ на учените 2022 г.: