Приспивна песничка

Първата написана приспивна песничка „у-а, а-у-а“ е изпяла в Ур през XXIII век пр. Хр. съпругата на краля на лятото Шулги в Месопотамия. Тя е около 70 стиха и е достатъчно дълга, за да приспи спокойно всяко дете. Модерните майки, които искат да я изпробват, вероятно биха предпочели да започнат със следния откъс:
Ела, Сънчо, ела, Сънчо,
ела при моето синче,
побързай, Сънчо, ела при моето дете,
приспи неуморните негови очи,
постави ръка на затворените му очи.
Колкото до неговия приказлив език,
не го оставяй да му попречи да заспи.

Европейска нощ на учените 2022 г.: