Приложения на Hydro-jet при рани с голяма секреция

Автор
Д-р Христо Лозанов ДМ, Д-р Владимир
Hydro-jet.jpg

Увод

Независимо от определяне на септичното състояние на пациентите и независимо от определяне на динамиката на промените във възпалителните биомаркери, при хирургични пациенти много често се наблюдават рани с високи стойности на секреция. Според вида на оперативните интервенции, нашите наблюдения определят най-общо, че това са пациенти, които често са оперирани по различен повод в областта на долните крайници.
Наличието на Sirs не е задължително, което най-вероятно се дължи на голямата хетерогенност на този тип заболяване, а също така и на имунния отговор.

Метод

Hydro-jet се отличава с това, че може да бъде използван амбулаторно при леглото на болния, тъй като иригиращата система, към която се включва, може да се обслужва от един човек самостоятелно. Канюлата, която се опира до раната е много мека и същевременно прозрачна. Това позволява, обработваната повърхност да бъде във видимата част и поведението в условията на изпълнение на процедурата да бъде променяно. Динамиката в проследяването на обработваните повърхности е много важно при мекотъканните рани.

Системата със серум, от която hydro-jet взема течността, може да бъде предварително закачена и подготвена и в границите на една и съща процедура за по-дълъг период от време, например 30 мин, раната да се обмива с 2 вида разтвори. Това позволява във времето на приложението на локалните средства да се поставят различни разтвори, които да променят pH на раната в различни етапи от обработката.
След обработката на раната могат да бъдат поставяни различни локални средства за покриване на дефектите, включително наносребро, гелови и други превръзки.
Използването на метода не налага задължително кръвоспиране, тъй като методът е мек спрямо тъканите, а поради това, че течността преминава с много голямо налягане върху раната, отмива много успешно дентритните материи.

Заключение

Чрез динамично влияние, с различни видове разтвори, лаважната система позволява да бъде надеждно проследявана раната, докато тя се обработва. Често при пациенти имаме променливи резултати, тъй като се касае за силно резистентни болнични щамове. А това води до много бавно вторично зарастване. При такива рани, нашия опит показва, че трябва честа подмяна на локалните средства в границата на ежедневните грижи. Hydro-jet е добра опция при рани с висока секреция.

Книгопис

  1. Blaxter & Russell; J. H. S. Blaxter; Frederick S. Russell (1984). Advances in Marine Biology, Volume 21. Academic Press. p. 33. ISBN 0-12-026121-9.
  2. http://www.ultimatewasher.com/water-jetters-blasters.htm
  3. Приложение на Hydro-jet при хронични рани. Д-р Х.Лозанов ДМ, Д-р В.Василев ДМ, ВМА София 2014.

Европейска нощ на учените 2022 г.:


РЕКЛАМА:

***