Приключението „наука“ няма начало и край – наградите Питагор

pitagor.jpg

„Приключението „наука“ няма начало и край. То е във вечна служба на човека“. Това сподели проф. Танев – министър на образованието и науката на годишното издание на наградите за наука „Питагор“ на 18 юни 2015 г. 41 учени от висшите училища и научни организации се съзтезаваха за наградите. Ето победителите с резултатите от публикационната им дейност (в голямата си част – отразени в Scopus.)

Голяма награда „Питагор“ за млад учен спечели доц. д-р. Георги Г. Йорданов – преподавател във факултета по химия и фармация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. За периода 2013 – 2014 г. той е е публикувал 8 статии в международни списания и три глави в книги. Трудовете на доц. Йорданов са цитирани 76 пъти през същия период.
 
Голяма награда „Питагор“ за успешен ръководител на международни проекти бе присъдена на двама учени:
 
Проф. д.м.н. Галя Ангелова – ръководител на секция „Лингвистично моделиране“ в Института по информационни и комуникационни технологии на БАН. По проекта са публикувани 30 научни статии в списания с импакт фактор и 67 научни статии в списания с импакт ранг и са направени заявки за три патента.
 
Доц. д-р Нели Косева – директор на Института по полимери при БАН. В резултат от изпълнението на проекта са публикувани 75 научни статии и са подадени 2 заявки за патенти.
 
Наградата „Питагор“ в областта на техническите науки отиде при доц. д-р Милен Георгиев от Института по микробиология на БАН. За периода 2013-2014 г. резултатите от неговите изследвания са обощени в 2 глави от книги и в 20 научни статии, от които 18 са в международни издания с импакт фактор.
 
Наградата „Питагор“ в природните науки и математика бе присъдена на проф. дфзн Стойчо Язаджиев – преподавател е във Физическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. През 2013-2014 г. проф. Язаджиев е публикувал 14 статии в международни списания с импакт фактор.
 
Наградата „Питагор“ в биомедицинските науки спечели доц. д-р Радка Кънева от Медицинския университет – София. Тя е автор на 88 публикации, цитирани 1131 пъти, а през последната година – 23 публикации с 462 цитата.
 
Наградата „Питагор“ в обществените и хуманитарните науки бе присъдена на доц. д-р Доротей Гетов от Института за литература при БАН. Той е автор на 7 книги и на над 20 студии.
 
Източник: Научни ресурси

Европейска нощ на учените 2022 г.: