Презентация на Гер ван ден Керкоф от Flanders Make (Стратегически изследователски център за преработващата промишленост), (Фландрия, Белгия) на Международната конференция „Изследователски инфраструктури на бъдещето – синергии, устойчивост, интелигентна специализация и социално въздействие”