Преподавателите и преподаването през високото и късното Средновековие

Преподавателите и преподаването през високото и късното Средновековие

 

Автор:

Даниел Иванов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 87, март 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В следващите редове ще разгледаме преподавателската професия като основополагащ компонент от средновековния университет. Целта е да представим средновековните преподаватели в по-широка светлина, да вникнем в тяхната професия и начин на живот. Ще проследим развитието на средновековната преподавателската карирера и как се възнаграждава техният труд. Преподаването и преподавателите са едни от най-важните елементи на средновековната, а и на съвременната университетска институция.

 

Ключови думи:  

преподаването в България през късното Средновековие