Преодоляване на дългосрочната умора при пациенти с рак на гърдата

Преодоляване на дългосрочната умора при пациенти с рак на гърдата

Преодоляване на дългосрочната умора при пациенти с рак на гърдата

Преодоляване на дългосрочната умора при пациенти с рак на гърдата


Направи дарение на училище!



***

 

Автор: д-р Елена Анзова, д.мпс.

 

Умората (CRF), е най-често срещаният и постоянен симптом при жени с диагноза рак на гърдата, който се наблюдава през първите пет години след диагностицирането на това заболяване [1, 2, 3].


Разбери повече за БГ Наука:

***

Голяма част от диагностицираните жени, страдат от тежка умора, вследствие на химиотерапия и лъчелечение.
Етиологията и патогенезата на този вид умора, остава все още неизвестна. При тези болни, умората се отразява драстично върху качеството им на живот.

В по-голямата част от проучванията 30% до 60% от пациентите съобщават за умерена до тежка умора по време на лечението, което в някои случаи може да доведе до неговото преустановяване.

Когнитивните оплаквания и умората могат да продължат години след края на основното лечение и да доведат до значителни неблагоприятни физически, психосоциални и икономически последствия [1].
Проучвания показват, че интензивността и продължителността на умората, е значително по-голяма от тази при лица без анамнеза за рак на гърдата.

Умората е субективно преживяване, ето защо основният начин за оценяване, свързана с рак на гърдата е чрез самоотчета. Практическият начин за оценка на умората е да се помоли пациента да оцени умората, като използва скала от 0 до 10, кaто се класифицира умората като:

1-3 лека, 4-6 – умерена и 7-10 – тежка умора.

Данните показват, че умората може да повлияе на социалния и трудовия живот на пациентите (например, малка част от тях ще бъдат толкова изтощени, че няма да могат да работят или да възстановят преморбидното си здраве) [4,5,6].
Тя е свързана с тежка емоционална и ролева дисфункция и с липса на смисъл в живота. Изследвания показват, че пациентите смятат умората за силен тревожен симптом, с които трябва да се справят отколкото симптома, повръщане или болка, която се наблюдава. 

Фигурата по-долу, очертава сложността на причините на умората, свързани с рак на гърдата.

 

Фиг. 1 Причини за умората, свързана с рак на гърдата

 

Препоръки, които се дават за преодоляване на умората:

 1. Физическа активност и управление на стреса, са най-ефективни за облекчаване на умората и следователно за подобряване на качеството на живот
 2. Консултация с физиотерапевт, споделете вашето състояние и чрез индивидуална програма от упражнения и интензивност ще се тонизира тялото и ще подобрите общото състояние.
 3. Направете консултация с вашият психолог – когнитивно поведенческа терапия.
 4. Музикотерапия
 5. Йога
 6. Употреба на женшен и витамин D.

 

По-долу в научната статия, ще бъдат нагледно представени общоукрепващи, тонизиращи кинезитерапевтични упражнения.

 

Използвана литература

 1. Анзова, Е. (2021), Физиотерапия при болни оперирани от карцином на гърдата, Стено.
 2. Bauer, Julien E., Ganz, Patricia A. (2006), Fatigue in long-term breast cancer survivors: a longitudinal investigation, Cancer;106(4):751-8,doi: 10.1002/cncr.216712006.
 3.  Bower JE, Ganz PA, Desmond KA, Bernaards C., Rowland JH, Meyerowitz BE, Belin TR. (2006), Fatigue in long-term breast cancer survivors: a longitudinal study. Crab.106 : 751–758. doi: 10.1002 / cncr.21671. 
 4.  Curt GA, Breitbart W., Cella D., Groopman JE, Horning SJ, Itri LM, Johnson DH, Miaskowski C., Scherr SL, Portenoy RK, et al. (2000), Impact of cancer fatigue on patients’ lives: New findings from the Fatigue Coalition. Oncologist; 5 : 353–360. doi: 10.1634 / theoncologist.5-5-353. 
 5. Dow KH, Ferrell BR, Leigh S., Ly J., Gulasekaram P. (1996), Assessment of quality of life among long-term breast cancer survivors. Breast Cancer Res. Treat.; 39 : 261–273. doi: 10.1007 / BF01806154. 
 6. Reid-Arndt SA, Hsieh C., Perry MC (2010), Neuropsychological functioning and quality of life in the first year after completion of chemotherapy for breast cancer. Psychooncology.; 19 : 535–544. doi: 10.1002 / Mon.1581. 

 


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!



***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.