Преместване на равноденствието

Кидину, астрономът от Месопотамия, който е измерил продължителността на годината [Изчисляване на дните в годината], също е бил първият, открил явлението преместване на равноденствието. Кидину е работил в Сипар, една от трите забележителни астрономически школи на Месопотамия, около 300 г. пр. Хр. Преди неговото откритие се е предполагало, че равноденствието е в точно определен ден и не се променя от година на година.

Европейска нощ на учените 2022 г.: