Прелюдия към хаоса

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Credit: Washington University in St. Louis
Credit: Washington University in St. Louis

В неотдавнашен брой на Physical Review е публикувано изследване на инженер-химици от Вашингтонския университет, под ръководството на асистент Раджан К. Чакрабарти (Rajan K. Chakrabarty), в което чрез експеримент са анализирани 11 новосъздадени уравнения, описващи движенията на частиците в една кинетична система, точно преди движението им да се превърне в хаотично.

Целта на изследването, според ръководителя му, е математически да се улови моментът на започване на хаотичното движение на частиците, за да може да се намеси човек и да предотврати тази тенденция.

Авторът на осем от единадесетте уравнения, Pai Liu – докторант на Чакрабарти, е споделил че целта на изследването е установяване на математическото описание на хаотичното движение. Създадените от него уравнения имат значителен времеви компонент и биха могли да се приложат при произволно движение, за намиране на критичното време, след което настъпва дифузията или хаотичното движение.

Pai Liu, William R. Heinson, Benjamin J. Sumlin, Kuan-Yu Shen, Rajan K. Chakrabarty. Establishing the kinetics of ballistic-to-diffusive transition using directional statistics. Physical Review E, 2018; 97 (4) DOI: 10.1103/PhysRevE.97.042102

Превод: Зоя Зафирова


РЕКЛАМА:

***

Източник: ScienceDaily