Предстоящо: Фестивал “Намереното поколение” – какво да очакваме

Четвъртото поредно събитие на Сдружение „Апетит за образование чрез практика“, което събира на едно място образование, наука и бизнес, се открива на 25 януари 2020 г. и ще се проведе в три модула.

Практическият модул ще се състои под формата на иновативни работилници, демонстрации, екперименти, практически занимания, в които ще бъдат демонстрирани най-добрите научни методи, с помощта на които да се запали интересът на младото поколение.

Лекционният модул е насочен към повишаване квалификацията на професионалистите, интегрирането на доказани, работещи методи в преподаването, които да стимулират повече успехи.

Третият, но не на последно място по важност модул, ще бъде модул за национално обсъждане на иновациите в образованието. В него всяко едно предложение, методика, идея или подход, ще бъдат документирани от протоколчик, и ще бъдат изготвени наръчници за учителя, които да могат да бъдат споделяни.

Част от гост-лекторите:
Доц. Филип Мачев, декан на Геолого-географски факултет при Софийски университет „Св.Климент Охридски“;
Наско Стаменов, активен и деен учител по химия, част от Bomb Squad;
Албена Йорданова, доцент по биохимия към Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“;
Светлин Наков, съосновател на Software University;
Георги Първанов, основател на CTeam;
Явор Денчев, микробиолог и основател на ДНК – Детски Научен Клас;
Gary Rowlands, основател на STEAM Powered;
Теодосий Теодосиев, учител по физика, ръководител/ментор на олимпийци
Николай Цонев, съосновател на Logiscool Bulgaria.
Събитието ще се проведе в НДК.

Програма:

Събота, 25 януари 2020 г.
11:00 ч. – 12:00 ч.
Официално откриване на изложението
12:00 ч. – 18:00 ч.
Експериментариуми, работилници, практическа част, демонстрации
12:00 ч. – 18:00 ч.
Лекционен модул /отворен за участници, професионалисти, учени, изследователи, предприемачи/
Неделя, 26 януари 2020 г.
9:00 ч. – 12:00 ч.
Експериментариуми, работилници, практическа част, демонстрации
13:00 ч. – 16:00 ч.
Национален форум за обсъждане на иновации в образованието и науката