ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ