Търсене
Close this search box.

Предимствата на органичните продукти

Предимствата на органичните продукти

Предимствата на органичните продукти

Предимствата на органичните продукти


Направи дарение на училище!***

  ”ПРЕДИМСТВАТА НА ОРГАНИЧНИТЕ ПРОДУКТИ”

Автор:  Калина Хицова   

 

Имам за цел да разясня естеството на органичните продукти. В тази връзка ще разгледам различията им спрямо стандартните продукти, които се намират на пазара. На базата на тези сравнения ще проследя предимствата на единия пред другия вид храни.

Важно е още в самото начало на работата да се отбележи, че има различни практики в наименуването на органичните храни. Употребяват се прилагателни като биологични, органични, екологични, но що се отнася до областта на хранителните продукти, те са просто синоними и предполагат еквивалентна употреба.


Разбери повече за БГ Наука:

***

Най-простата дефиниция за биоземеделие е, че това е естественото обработване на земята, подчинено на природните закони. Всъщност, за да се зададе едно по-задълбочено определение, е необходимо не просто да се каже какво ебиоземеделието, но едновременно с това да се изтъкне и какво не е.

Органични са тези растения, които се произвеждат и растат без употребата на пестициди, изкуствен тор, хранителни добавки или отпадъчни води и също така не са генно модифицирани или изложени на радиация, какъвто е случаят с масово предлаганите на пазара. Всяка една от тези категории може да бъде разгледана отделно, заедно с последиците, до които води. Пестицидите се използват ежедневно в земеделието. За пример може да се даде САЩ, където всяка година посевите приемат над 1,2 билиона паунда пестициди. Те биват причинители на хиперактивност, астма, алергии, смущения на имунитета и дори рак. През 1993 г. NRC (Национален институт за научни изследвания) прави проучване и установява, че пестицидите постъпват в човешкия организъм предимно чрез погълнатите храни. Втората категория са изкуствените торове, с които се подхранва реколтата в масовата индустрия. Отново за САЩ е интересно да се посочи, че за период от пет години 44 щата изпращат токсични отпадъци на компаниите производители на тор. Тези отпадъци съдържат арсеник, кадмий, барий, хром и други. Излиза, че изброените вещества попадат в торовете, а оттам – в храната. Последното може да доведе до най-различни здравословни проблеми. Друго, което трябва да се отбележи за изкуствените торове, е, че те унищожават микроорганизмите, които всъщност са в полза на човечеството и цялата околна среда, тъй като спомагат производството на необходимите хранителни вещества. С други думи, изкуствените торове унищожават баланса на екосистемата и заедно с това причиняват спад в качеството на продукцията. На трето място споменах отпадъчните води на големите компании, които също се използват като начин за наторяване. Следват хранителните добавки. Ако отново погледнем към практиките в САЩ, ще установим, че в американската хранителна индустрия се използват над 3000 вида добавки, а всички те са потенциално опасни за нашето здраве. Според статистиката годишно човек приема около 4 паунда. Някои от тях са с установена вреда върху човешкия организъм, но въпреки това не са спрени от употреба под претекст, че са в малки количества. Ежедневният им прием обаче така или иначе позволява натрупването им. Така се стига го алергични реакции, остеопороза, рак и сърдечни пороци. Темите за радиация и ГМО са твърде широки, но все пак трябва да се спомене по нещо и за тях. Растенията, подложени на радиация (с цел по-бърз растеж например), я поглъщат и по този начин я пренасят в човешкия организъм. ГМО са такива продукти, които реално са произведени от човешката дейност в рамките на лаборатории и не съответстват на природните закони.

Всички тези шест категории, изцяло или отчасти присъщи на стандартната храна в магазините, не важат, когато става дума за органичните продукти. Оттук следва, че биохраните не водят до всички неблагоприятни последици, разгледани по-горе. Нещо повече – преди броени месеци ИТАР-ТАСС предава резултатите от проучване, проведено в продължение на четири години от британски учени в Нюкасълския университет. Според тях органичните продукти удължават живота и с това дават отговор на въпроса дали този вид храни в действителност са по-полезни от обичайните. Биологичните плодове и зеленчуци съдържат с 40% повече витамини и минерали в сравнение с обикновените. А в органичното мляко има 80% повече антиоксиданти. Така органичните продукти съдействат за съхраняването на здравето на човек и преди всичко предпазват сърдечно-съдовата система, доказват британските учени.

По въпроса за сравнение на качеството на храните може да се отбележи и друг факт. Изяждайки една ябълка, дори и предварително измита, човек поема над 30 пестицида. След Втората световна война качеството на храната спада. Днешните зеленчуци не съдържат и половината количество витамин C в сравнение на нивото, установено тогава. За сравнение, органичната храна съдържа 50% повече минерали и витамини от обикновените храни. За да се навакса разликата, трябва да се ядат повече плодове, но това означава и да се поглъщат повече химикали, а оттам да се нанасят по-големи щети върху здравето.

Освен разгледаните вече растения, трябва да се спомене, че храните от животински произход също могат да бъдат органични. При отглеждане на такива животни не се използват хранителни добавки, хормони, антибиотици и по този начин въпросните вещества не попадат в човешкото тяло. Освен това органичните животни имат по-добри условия за живот.

Дотук акцентът бе сложен върху ползотворното действие на биопродуктите върху човешкия организъм. Друг съществен аспект е природозащитният. Чрез органичните растения в почвата попадат по-малко химикали. Оттам – по-малко ерозия на почвата и замърсяване на световните води. Спомага се поддържането на баланса на екосистемата, тъй като насекомите, червеите и микроорганизмите остават в почвата и работят за естественото облагородяване и плодородие.

Качествата на биохраната все повече биват оценени и това води до добиване все по-голяма популярност на пазара. Интересът към органичните продукти нараства и това може да бъде проследено в редица държави.

В световен мащаб биологичният пазар годишно нараства с пет милиарда щатски долара. Първенство държи Океания със своите 42%, на второ място е Европа с 24%, следвана от Латинска Америка с 16%. Общо площите, на които се отглеждат биологични земеделски култури, са 30,4 млн. хектара и продължават да нарастват. Специализиран доклад за продажбите на биологични продукти в Европа от май 2008 г. засвидетелства растежа във всички страни членки на ЕС, най-вече в държавите от Централна и Източна Европа. На континента водеща в органичния пазар е Дания, най-големи продажби се наблюдават в Германия, където от 2007 г. производителите на биопродукти нарастват с 6,5%, а броят фирми, преработващи биопродукти, достига близо 27 000. Франция и Чешката република също заслужават да бъдат споменати.

Ако се обърнем от общото към частното и спрем поглед върху България, тук могат да се забележат същите тенденции. „България си е поставила амбициозната задача да развива биологично земеделие и да оползотвори потенциала си за това. Една от важните задачи е да се увеличи делът на биологичните продукти на вътрешния пазар и да се стимулира потреблението им, така че към 2013 г. 3% от всички продадени хранителни продукти да са биологично произведени.” (http://news.expert.bg/?id=156910), споделя заместник-министърът на земеделието и продоволствието инж. Димитър Пейчев. В момента 432 са контролираните производители, преработватели и търговци на биологични продукти и храни в страната, а общото количество сертифицирани площи за биологично земеделие са 166 741 хектара.

Като заключение може да се отбележи, че се наблюдава тенденциозен интерес в посока биоземеделие и органични продукти както в световен мащаб, така и в частност за България. Причината за това лежи в доказаните качества на биохраната, както и неоспоримите ѝ предимства пред конвенционалната. За разлика от нея, биологичната продукция оказва положителното си влияние както върху човека, така и не по-маловажно върху цялата околна среда.

За биоземеделието:

AGROLINK.ORG

http://agrolink.org/agrolink/

http://agrolink.org.typhoon.hostbgproject.com/agrolink/news.php?articlesPage=2&idarticles=141&idcategories=1

 

Списание Хранителна Индустрия и Търговия

http://www.hit-bg.com/

http://www.hit-bg.com/index.php/bg/home/47-2009-07-17-06-12-56/77-2009-07-17-06-17-26

 

Ще развиваме биологичното земеделие | Expert.bg

http://news.expert.bg/

http://news.expert.bg/?id=156910

 

Organic food info – Advantages of organic food – what goes in to your food?

http://www.organicfoodinfo.net/

http://www.organicfoodinfo.net/

 

Organic food info – What Is Organic Food

http://www.organicfoodinfo.net/

http://www.organicfoodinfo.net/what_is_organic_food.html

 

YouTube – What’s the Deal with Organic Foods? Part 1

http://www.youtube.com/watch?v=fvcNgcfMtj0

 


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.