Позиция на Софийския университет

am-SU.jpg

Уважаеми колеги,

 По повод на тема, представена днес в предаването „Тази сутрин“ на бТВ, отдел „Информация и връзки с обществеността“ на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ е упълномощен да заяви следното:

 Ректорът на Софийския университет е назначил комисия, която да направи цялостна проверка в Поделение „Социално-битово обслужване“ към СУ. За констатирани до момента нарушения са  съставени констативни протоколи. Проверката все още не е приключила и няма съставен окончателен доклад.

 За установени до този момент нарушения ръководството на Софийския университет веднага е подало сигнал до компетентните органи, освен това на практика почти цялото ръководство на Поделение „Социално-битово обслужване“ към СУ е сменено. Докато компетентните органи не се произнесат, ръководството на СУ няма да прави коментари по темата.

 Студентът Стоян Георгиев, който е член на назначената от ректора на Софийския университет комисия, не е упълномощен от ректорското ръководство да информира медиите за нейната дейност. Участието му в днешното предаване по никакъв начин не допринася за решаването на проблемите.


РЕКЛАМА:

***

 Тенденциозно поднесените факти и търсенето на сензация в предаването „Тази сутрин“ не само уронват престижа на Софийския университет, но представляват нарушение на правото на обществото да получава достоверна и обективна информация.


Европейска нощ на учените 2022 г.: