Повечето заразени с Covid-19 се нуждаят от механична вентилация в първите 24 часа на интензивното лечение

Две трети от 132-ма заразени с Covid-19, нуждаещи се от интензивно лечение във Великобритания, са получили механична вентилация в рамките на 24 часа след приемането, установи одит на пациенти от Англия, Уелс и Северна Ирландия.

Докладът от Националния център за одит и изследвания на интензивното лечение обобщи всички потвърдени такива случаи на Covid-19 (196 общо) до полунощ на 19 март от участващите отделения за интензивно лечение. От тях 29% (57 души) са жени и 71% (139 души) са мъже; средната им възраст е била 64 години.
От 196-те пациенти 16 са починали, 17 са били изписани живи от интензивното лечение, а  163 пациенти към тогавашната дата все още са били в критично положение.
Повечето от тези пациенти (106 души) са били обслужени от трите лондонски мрежи за оперативна доставка.

 

Одитът установява, че 155 пациенти са били в състояние да живеят без да им е необходима някаква помощ в ежедневните дейности преди началото на острото заболяване, 23-ма преди това са изисквали някаква помощ при ежедневни дейности и нито един не е изисквал пълно съдействие при всички ежедневни дейности (състоянието на 18 пациенти е неизвестно). От 196 пациенти 56 (32%) имат индекс на телесна маса (ИТМ) от 25 до 30, 58 пациенти (33%) имат ИТМ от 30 до 40, а 13 (7%) имат ИТМ от 40 или по-високи. Към момента на приемане не се съобщава за бременни жени сред тях.

По отношение на медицинската подготовка 18 пациенти са били диагностицирани с тежка коморбидност, като сърдечно-съдови симптоми в покой или задух по време на рутинни дейности, или са били имунокомпрометирани, въпреки че специфичните диагнози не са подробно описани.


РЕКЛАМА:

***

 

“Средната продължителност на престоя при интензивното лечение беше три дни както за оцелелите, така и за тези, които не са успели да преживеят заболяването. От пациентите с докладвани резултати от интензивното лечение (33-ма), 11 (33,3%) са получавали надлеждна респираторна поддръжка по всяко време на престоя си в интензивното отделение, 6-ма (18.2%) са получавали надлеждна сърдечно-съдова поддръжка, а 4-ма (12.1%) са получавали бъбречна поддръжка. Средната продължителност на респираторната поддръжка сред тези, които са я получили, е пет календарни дни“, се казва в доклада.

 

В отговор на доклада говорител на Факултета по интензивна медицина заяви: „Това че Националният център за одит и изследвания на интензивното лечение ни предоставя бърз обрат на данните за занятието, е добре дошло. Знаем, че изглежда, че Сovid-19 оказва различно въздействие върху различни популации по света (например Германия и Италия), така че наличието на набор от данни за Обединеното кралство ще бъде много полезно за оказването на помощ и предоставянето на грижи.“

 

Източник: bmj.com

Превод: Радослав Тодоров


Европейска нощ на учените 2022 г.: