Повече от половината от младите учени са обмисляли стартъп

Всеки втори учен е обмислял по един или друг начин идеята за собствен бизнес, показват резултатите от анкетата Накъде след научната титла, проведена от фондация Карол Знание в края на февруари и началото на март.

27% признават, че са мислили за стартъп, но нямат идея как, а други 27% са обсъждали с колеги възможността и са търсили информация. 6% са категорични, че са наясно как могат да стартират собствен бизнес и възнамеряват да го направят. Точно това отговарят 9% в отговор на въпрос за визията си след приключване на настоящия научен труд. 19% са проучвали въпроса, но се чувстват неуверени.

Проучването за предприемаческите нагласи на младите учени у нас е проведено съвместно с Асоциацията на докторантите в България и медийно партньорство на БГ Наука. В  него са участвали 217 учени, 49% от които докторанти, 34% с докторска титла, на възраст до 35 години и 26% с научна титла, на възраст над 35 години.

Всеки втори от учените следи всички възможности за финансиране, а повече от половината искат да продължат работа по научната си тема, за да видят практическата ѝ реализация.


РЕКЛАМА:

***

Какво се случва с кариерата на един български учен, когато приключи докторантурата или конкретния проект след това? 17% имат ясна визия, 11% – нямат никаква представа. 15% възнамеряват да продължат с пост док в чужбина, 13% ще търсят работа в частния сектор, а 18% –  финансиране, за да работят по други научни проекти. !4% разчитат да получат преподавателско място в институцията, за която работят.

За разлика от европейския опит, българските млади учени нямат активно сътрудничество с бизнеса.  Най-често по време на научната си работа работят съвместно с други научни или академични институции – 30%. Партньорства с индустрията и частния сектор имат 18%, почти толкова – с неправителствения сектор и още толкова нямат никакви сътрудничества.

Едва 6% от учените смятат, че у нас има достатъчно възможности за реализация, 26% отговарят – категорично не, а  42% казват, че възможности има, но те не са много и не са за всеки.

29% смятат, че няма връзка между българската наука и българския бизнес. 60% признават, че отделни фирми работят с отделни научни организации, но като цяло за такава връзка не може да се говори.

Още резултати от анкетата можете да видите тук.


Европейска нощ на учените 2022 г.: