Помощ при природни бедствия

Около 60 години след подписването на договора по време на управлението на фараон Марнепта в големи части на Хетското царство имало жестока суша. Посевите загинали и храната свършила. Египет изпратил кораби с пшеница, за да могат хетите да преодолеят кризата, и с това било положено началото на дългата традиция на международна взаимопомощ по време на бедствия. Добронамерените просветени режими, които установили този нов ред, загубили водещата си роля след XII в. пр. Хр. Други нации заели господстващо положение, сред тях и много силните фашисти от Асирия, чието влияние потопило обществения морал в дълбок мрак.

Международна програма за взаимопомощ
Хиляда години след подписването на споразумението старите норми били възвърнали значението си. През 224 г. пр. Хр. едно земетресение на гръцкия остров Родос (което разрушило известния Родоски ко-лос) предизвикало историческа многонационална помощна кампания, осигурявайки щедри дарения от целия средиземноморски регион. Египет изпратил големи количества зърно, други стоки и пари. Особено състрадателни били спортните привърженици: на голяма част от египетските помощи било обозначено, че са предназначени за атлетическите състезания. Двама гръцки царе от Сицилия дарили голяма сума с уговорката, че три четвърти от нея ще бъде употребена за масло за гимназиума. Един от тези двама дарители бил щедрият бивш собственик на първия луксозен лайнер, който той вече бил изпратил с товар за Египет по време на тамошната криза.


Европейска нощ на учените 2022 г.: