Полиция

Още в периода на Старото царство, преди 3000 г. пр. Хр., Египетската държава създала професионална полиция. Полицейските сили били разположени из цял Египет и прикрепени към различните местни администрации. Всяка административна област имала свой полицейски началник. Той, изглежда, е отговарял не само за полицейските сили, но и за известен брой цивилни чиновници, натоварени с правораздавателни функции.

Европейска нощ на учените 2022 г.: