Полета на духа

poleta-na-duha-cover.jpg

Пиер Бурдийо ни предлага да се отправим на едно възвишено пътуване през смайващите реалии на вдъхновяващите „Полета на духа”

Внушителното издание „Полета на духа (ИК „Изток-Запад”) на Пиер Бурдийо е премиерно не само за България, но за целия свят, а съдържанието на книгата, макар и комплексно като тематика и стил, е с извънредна общокултурна и чисто човешка значимост.

Интелектуалното светило Пиер Бурдийо (1930–2002) е може би най-известният френски социолог на ХХ век. Научното му дело и обществената му ангажираност заслужено му определят мястото на един от най-значимите участници във френския интелектуален живот, оказал изключително влияние върху хуманитарните и социалните науки и особено върху френската и световната социология. Творчеството на Бурдийо наложи в модерната социология няколко магистрални понятия: поле като фундаментално пространство на социално съперничество, хабитус като принцип на действие на социалните дейци и символно насилие като изначален механизъм за налагане на отношенията на доминиране.

С пространно и академично покритие сборникът „Полета на духа” приветства читателя в свят, който анализира модерността блестящо – това е социалният свят в модерните общества, който се състои от полета: разделението на обществените дейности води до обособяването на социални подпространства, специализирани в извършването на определена социална дейност. Тези полета притежават относителна автономност спрямо обществото като цяло. Те са йерархизирани и тяхната динамика се дължи на борбите между социалните дейци, които се стремят да заемат в тях доминиращи позиции. Бурдийо подчертава изключителното значение на борбата и конфликта за функционирането на дадено общество, като конфликтите се разиграват преди всичко в различните социални полета, породени са от съответните йерархии и се основават на опозицията между доминиращи и доминирани дейци, а не се свеждат само до конфликти между обществените класи.

poleta-na-duha-cover.jpg (321×448)Полета на духа” е сериозно заглавие със сложни теми, но с изчерпателен и брилянтно конструиран наратив. Изданието е специално не само заради академичната си и чисто общочовешка значимост като съдържание, но и защото е единствено по рода си. Книгата е част от един амбициозен проект: двутомникът „Полета“. Първият том е именно „Полета на духа“, а вторият предстои да излезе в началото на пролетта през 2013 г. и ще се казва „Полета на властта“. Двете части на „Полета”, включващи статиите на Бурдийо, посветени на ключовото понятие „поле“, са значимо културно събитие не само за България, но и за целия свят, тъй като никога досега не са били публикувани в този им вид.


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: