Поколението Y – мит или реалност?

http://cached.imagescaler.hbpl.co.uk/resize/scaleToFit/278/185/?sURL=http://offlinehbpl.hbpl.co.uk/news/ORH/D0220CCE-D796-9253-9CB4608FBCB163D5.jpg
Изследване на над 400 френски работници на различна възраст, живеещи и работещи в сходна среда, показва, че поколенията X и Y разсъждават по почти еднакъв начин. Това е изводът, направен от екипа на Жан Пралон от бизнес училището във френския град Руан.
Изследването на френските учени включва три различни целеви групи: студенти в магистърски програми от поколението Y, служители от поколението Y и служители от поколението Х.
Смята се, че т. нар. „поколение Y” обхваща родените от края на 70-те до средата на 90-те години на ХХ век. Психолозите ги описват като цинични егоцентрици, имащи слабост към високите технологии.
Резултатите от проучването обаче не потвърждават този профил. Напротив, данните не свидетелстват за наличието на съществена разлика в поведението на 25-годишните и 45-годишните на работното място. Това дава основание на Ж. Пралон да заяви, че теорията за поколението Y е погрешна. Науката отрича съществуването на това поколение.

Изследването е публикувано във френското научно списание „Revue Internationale de Psychoscoiologie”. Това списание се чете предимно от лекари и студенти по медицина.

Превел: Неделин Бояджиев
 http://www.hrmagazine.co.uk/news/1046209/


Европейска нощ на учените 2022 г.: