Покана „Изкуственият интелект: към нов човешки ред?“ Френски институт

18 април (четвъртък) от 18.30 ч.

Френски институт в България, пл. Славейков 3

 

Лектор:

Проф. Жан-Мишел Бение, философ (Сорбона)


РЕКЛАМА:

***

Доц. Васил Видински, философ, Софийски университет

В прикачения файл ще намерите представяне на участника и на дебата

Според палеоантрополозите човекът е рожба на съвместната еволюция на оръдието на труда и на речта. Но какво би се случило, ако техническите средства успеят да изместят речта с оправданието, че не може да бъде овладяна или че е непотребна? Цифровата култура, която нахлува във всички области на съвременния живот, заявява амбицията си да отстрани предполагаемите несъвършенства на езика благодарение на силата на изчислителните операции и алгоритмите. Какви перспективи се очертават пред човека, ако символната функция, която го различава от животните и роботите, му бъде отнета вследствие на изискванията на машините, с които си служи?

Жан-Мишел Бение
е френски философ, почетен професор в Университета Париж Сорбона, където създава магистърската програма „Издателски съвет и управление на цифровите знания“. Той е член на научния съвет на Института за висши изследвания в науката и технологиите.
Изследванията му засягат основно философския и етичния аспект на влиянието на науките и техниката в изграждането на индивидуалните и колективни представи и образи.

Васил Видински
е преподавател в катедра „История на философията“, СУ „Св. Климент Охридски“. Ръководител е на магистърската програма
„История и съвременност на философията“, член на East European Network for Philosophy of Science. Изследователските му интереси са в областите: философия на Новото време, философия на науката и философия на културата. Автор е на книгите „Ведрото на Нютон срещу дървото на Декарт. Въвеждане“ (2011), „Случайности. Историческа типология“ (2017) и др.

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: