[ПОДКАСТ] Нели Олова | Тук в Англия има постоянно натиск науката да си сътрудничи с индустрията и бизнеса

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email